Stołeczne Forum Przedsiębiorczości

Rozwój lokalnych sieci przedsiębiorców w sześciu dzielnicach Warszawy.

2012-2014

Stołeczne Forum Przedsiębiorczości (SFoP) jest wspólnym projektem miasta stołecznego Warszawy (Lider Projektu) oraz Akademii Leona Koźmińskiego (Partner Projektu), finansowanym ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowanym w okresie od 1 września 2012 roku do 31 października 2014 roku.

Projekt adresowany jest do przedsiębiorców.

W poszczególnych dzielnicach Warszawy aktywnie działa kilka, kilkanaście a nawet kilkadziesiąt tysięcy podmiotów gospodarczych. Projekt obejmuje 6 z 18 dzielnic, na terenie których funkcjonuje łącznie 38,8 % podmiotów gospodarczych Stolicy.

Zostały wypracowane aktywne kanały komunikacji między przedsiębiorstwami w ramach lokalnych sieci współpracy. Służyły temu cykliczne spotkania przedsiębiorców oraz dedykowane portale społecznościowe będące platformą do nawiązywania kontaktów o charakterze biznesowym ale także dla podejmowania inicjatyw społecznych. Projekt przyczynił się także do usprawnienia bieżącej współpracy między przedsiębiorstwami a jednostkami samorządu terytorialnego na terenie Warszawy. 

 

 

Organizator:


Urząd miasta stołecznego Warszawy

Akademia Leona Koźmińskiego

 

Finansowanie:

Europejski Fundusz Społeczny,

Program Operacyjny Kapitał Ludzki.

 

Polecamy:

Centrum Przedsiębiorczości

Center of Excellence