Popularyzacja ambitnych form przedsiębiorczości i wsparcie sieciowania przedsiębiorstw

Networking, czyli budowanie sieci kontaktów przedsiębiorców za pomocą ciągłych relacji, których celem jest wymiana informacji, doświadczeń, udzielanie sobie wsparcia i pomocy ale także do identyfikowanie możliwości rozwijania biznesu z partnerami. W tym miejscu prezentujemy działania podjęte, w ramach Projektu, na rzecz networkingu.


Spotkania ogólnowarszawskie - kalendarium

Uprzejmie informujemy, że dnia 9 października 2014r. w godz. 9:00-16:00,  Pałac Ślubów (Stare Miasto) pl. Zamkowy 6, 00-277 Warszawa, w ramach działań popularyzujących ambitne formy przedsiębiorczości, odbyła się konferencja podsumowująca Projekt Stołeczne Forum Przedsiębiorczości.

Uprzejmie informujemy, że dnia 4 września 2014r. o godz. 17:00,  Pałac Ślubów (Stare Miasto) pl. Zamkowy 6, 00-277 Warszawa, w ramach działań popularyzujących ambitne formy przedsiębiorczości, odbył się tematyczny warsztat networkingowy dla przedsiębiorców ,,Preferencyjne finansowanie dla firm - co jest i co będzie dostępne w nowej perspektywie UE?''.

Prezentacja RPO WM - ,,Wsparcie przedsiębiorczości''

Prezentacja Banku PKO - ,,Unijne instrumenty zwrotne dla przedsiębiorców''.

Uprzejmie informujemy, że w dniach 10-11 lipca 2014r. w Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie, w ramach działań popularyzujących ambitne formy przedsiębiorczości, odbyła się konferencja międzynarodowa ,,Przedsiębiorcze Miasta''.

Uprzejmie informujemy, że dnia 26 czerwca 2014r. o godz. 17:00,  Pałac Ślubów (Stare Miasto) pl. Zamkowy 6, 00-277 Warszawa, w ramach działań popularyzujących ambitne formy przedsiębiorczości, odbył się tematyczny warsztat networkingowy dla przedsiębiorców ,,Przedsiębiorczość społeczna - studium przypadku''.

Uprzejmie informujemy, że dnia 29 maja 2014r. o godz. 17:00,  Pałac Ślubów (Stare Miasto) pl. Zamkowy 6, 00-277 Warszawa, w ramach działań popularyzujących ambitne formy przedsiębiorczości, odbył się tematyczny warsztat networkingowy dla przedsiębiorców ,,Kobiety biznesu''.

Uprzejmie informujemy, że dnia 8 maja 2014r. o godz. 17:00,  Pałac Ślubów (Stare Miasto) pl. Zamkowy 6, 00-277 Warszawa, w ramach działań popularyzujących ambitne formy przedsiębiorczości, odbył się tematyczny warsztat networkingowy dla przedsiębiorców ,,Majówka ze SFoP. Rocznica spotkań networkingowych''.

Uprzejmie informujemy, że dnia 15 kwietnia 2014r. o godz. 17:00,  Pałac Ślubów (Stare Miasto) pl. Zamkowy 6, 00-277 Warszawa, w ramach działań popularyzujących ambitne formy przedsiębiorczości, odbył się tematyczny warsztat networkingowy dla przedsiębiorców ,,Doświadczenia międzynarodowe w budowie społeczności lokalnych''.

Uprzejmie informujemy, że dnia 28 listopada 2013r. w godzinach 9:00-14:00, Pałac Ślubów (Stare Miasto) pl. Zamkowy 6, 00-277 Warszawa, w ramach działań popularyzujących ambitne formy przedsiębiorczości, odbyła się Konferencja ,,Przedsiębiorczość a rozwój społeczności lokalnych'' podsumowująca pierwszy rok funkcjonowania Projektu SFoP.

Uprzejmie informujemy, że dnia 24 października 2013r. o godz. 17:00,  Pałac Ślubów (Stare Miasto) pl. Zamkowy 6, 00-277 Warszawa, w ramach działań popularyzujących ambitne formy przedsiębiorczości, odbył się tematyczny warsztat networkingowy dla przedsiębiorców ,,Kreatywny networking''

Uprzejmie informujemy, że dnia 10 października 2013r. o godz. 17:00,  Pałac Ślubów (Stare Miasto) pl. Zamkowy 6, 00-277 Warszawa, w ramach działań popularyzujących ambitne formy przedsiębiorczości, odbył się tematyczny warsztat networkingowy dla przedsiębiorców ,,Inauguracyjne spotkanie dla Eksporterów i Importerów''

Uprzejmie informujemy, że dnia 24 września 2013r. w ramach konferencji ,,Warszawska Syrenka Technologiczna'' w Centrum Przedsiębiorczości Smolna, odbył się tematyczny warsztat networkingowy dla przedsiebiorców ,,Networking -  rozwijaj swój biznes ze SFoP''

Uprzejmie informujemy, że dnia 5 września 2013r. o godz. 17:00, Pałac Ślubów (Stare Miasto) pl. Zamkowy 6, 00-277 Warszawa, w ramach działań popularyzujących ambitne formy przedsiębiorczości, obył się warsztat networkingowy pt.: „Wdrażanie nowych produktów i zarządzanie własnością intelektualną”.


Ochota - kalendarium


Praga Południe - kalendarium


Targówek - kalendarium


Ursynów - kalendarium


Wilanów - kalendarium


Wola - kalendarium


Rady Przedsiębiorców przy projekcie SFoP - kalendarium


Moderatorzy (redaktorzy treści na portale społecznościowe)

Magdalena Królak

Moderator

Akademia Leona Koźmińskiego kierunek: Zarządzanie, ze specjalnością Marketing. Absolwentka Wyższej Szkoły Hotelarstwa, Gastronomii i Turystyki na kierunku Hotelarstwo i Turystyka, w ramach których przeprowadziła prace badawczą z zakresu przystosowania obiektów hotelarskich do potrzeb osób niepełnosprawnych jak również racjonalnego wykorzystania czasu wolnego przez młodzież szkolną. Od 2005 roku działa społecznie współpracując z lokalnymi władzami, nadleśnictwem, szkołami publicznymi na rzecz edukacji ekologicznej młodzieży. Od sierpnia 2010 jest mikro przedsiębiorcą w branży public relations i komunikacji. Współzałożycielka Stowarzyszenia Polskie Diany oraz redaktorka strony internetowej polskiediany.pl. W latach 2010-2012 Asystentka Rzecznika Prasowego Międzynarodowej Grupy Kapitałowej. Obecnie zatrudniona w Akademii Leona Koźmińskiego. Moderuje działania dedykowane dla przedsiębiorców z terenu dzielnic: Ochota oraz Wola.


Marcin Sawicki

Moderator

Absolwent Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego kierunku: Socjologia, ze specjalnością: Komunikowanie społeczne i doradztwo. Współpracował z Biurem Badań Społecznych w Warszawie, w zakresie przygotowania koncepcji oraz realizacji procesów badawczych. Redaktor portali internetowych (igol.pl, wiadomosci24.pl), w których zajmował się głównie tematyką sportu. W 2011r. pracował w Akademii Obrony Narodowej w Warszawie, na stanowisku: starszy referent ds. promocji. Odpowiadał za administrowanie oficjalną stroną Uczelni, we współpracy ze wszystkimi komórkami organizacyjnymi. Ponadto brał czynny udział w konferencjach naukowych, eventach edukacyjnych oraz szkoleniach, w zakresie komunikacji i kontaktów z mediami dla oficerów Sił Zbrojnych RP. Od stycznia 2013r. współpracownik Fabryki Mebli Forte S.A w procesie tworzenia i redagowania wewnętrznego kwartalnika firmowego. Obecnie zatrudniony w Akademii Leona Koźmińskiego. Moderuje działania dedykowane dla przedsiębiorców z terenu dzielnic: Praga Południe oraz Targówek.


Marcin Szostak

Moderator

Absolwent Akademii Obrony Narodowej, kierunek Lotnictwo, ze specjalnością Zarządzanie Przestrzenią Powietrzną. Od niedawna student Informatyki na jednej z warszawskich uczelni. Od 2008 roku pracował przy realizacji kilkunastu projektów finansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego z zakresu klastrów, sieci współpracy i franchisingu. Brał udział m.in. w prowadzonym przez DGA projekcie "Powiązania Kooperacyjne Polskich Przedsiębiorstw" oraz w badaniu Deloitte Polska "Benchmarking Klastrów w Polsce". Współpracował m.in. z: Politechniką Rzeszowską, Państwowa Szkołą Wyższą im. Papieża J. P. II w Białej Podlaskiej, Mazowiecką Agencją Energetyczną oraz Ministerstwem Spraw Wewnętrznych. W 2012 roku pracował w Biurze Obsługi Działalności Naukowej Akademii Leona Koźmińskiego. Nadal zatrudniony w ALK. Dodatkowo pracuje na warszawskim lotnisku, gdzie jest odpowiedzialny za planowanie tras oraz obliczanie mas i osiągów samolotów Boeing-737. Moderuje działania dedykowane dla przedsiębiorców z terenu dzielnic: Ursynów oraz Wilanów.


Wzmocnienie potencjału lokalnej administracji

Dla usprawnienia kontaktów i przepływu informacji między przedsiębiorcami a Urzędami Dzielnicowymi, powstały stanowiska Animatorów współpracy z MŚP wyposażone w niezbędną wiedzę, a także narzędzia w postaci dzielnicowych baz danych. Osoby te korzystają z bieżącego wsparcia kadry Akademii Leona Koźmińskiego.

Realizacja projektu przyczyni się do wzmocnienia potencjału lokalnej administracji, w kształtowaniu skutecznej polityki wspierania przedsiębiorczości, na terenie dzielnicy. Oprócz stanowiska Animatora współpracy z MŚP, zostaną wypracowane narzędzia diagnostyczne do oceny aktualnego stanu oraz założenia do dzielnicowych strategii rozwoju przedsiębiorczości. Wypracowanie nowych form współpracy, na styku przedsiębiorcy – lokalna administracja, usprawni reagowanie na zmiany gospodarcze.


Ochota

Emilia Chilińska

Animatorka współpracy z MSP w dzielnicy Ochota

Urząd Dzielnicy Ochota m.st. Warszawy

ul. Tarczyńska 19/21, 02-021 Warszawa, pokój nr 7

tel. 22 578 34 43

echilinska@um.warszawa.pl

Polecamy:

Zakładka Dzielnicy


Praga Południe

Marta Modzelewska

Animatorka współpracy z MSP w dzielnicy Praga Południe

Urząd Dzielnicy Praga Południe m.st. Warszawy

ul. Grochowska 274, 03-841  Warszawa

tel. 22 338 03 07

mmodzelewska@um.warszawa.pl

Polecamy:

Zakładka Dzielnicy


Targówek

Marzena Walczuk

Animatorka współpracy z MSP w dzielnicy Targówek

Urząd Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy

ul. Ludwika Kondratowicza 20, 00-983 Warszawa, pokój 317 

tel. 22 443 88 06

m.walczuk@um.warszawa.pl

Polecamy:

Zakładka Dzielnicy


Ursynów

Magdalena  Załęcka

Animatorka współpracy z MSP w dzielnicy Ursynów

Urząd Dzielnicy Ursynów m. st. Warszawy

al. Komisji Edukacji Narodowej 61, 02-777 Warszawa

tel. 22 443 07 59

m.zalecka@um.warszawa.pl

Polecamy:

Zakładka Dzielnicy


Wilanów

Justyna Grzywacz

Animatorka współpracy z MSP w dzielnicy Wilanów

Urząd Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy

ul. Stanisława Kostki Potockiego 11, 02-958 Warszawa, pokój 313

tel. 22 116 87 94 lub 22 642 60 01 wew. 319

jgrzywacz@um.warszawa.pl

Polecamy:

Zakładka Dzielnicy


Wola

Magdalena Winnicka

Animatorka współpracy z MSP w dzielnicy Wola

Urząd Dzielnicy Wola m.st. Warszawy

ul. Żelazna 99, 01-117 Warszawa

tel. 22 443 57 13

mwinnicka@um.warszawa.pl

Polecamy:

Zakładka Dzielnicy