Produkcja materiałów promocyjno-informacyjnych

Wprowadzenie

W ramach Projektu SFoP zrealizowano 48 odrębnych filmów informacyno-promocyjnych. Przedstawiają one dobre praktyki dostosowujące MŚP do zarządzania firmą w warunkach zmiany gospodarczej. Materiał stanowi spójną całość, którą otwiera blok przygotowany w studio. Zadaniem tego materiału jest przekazanie syntetycznej wiedzy na temat wybranych grup przedsiębiorców, a zarazem wprowadzenie w poszczególne materiały szczegółowe.


NETWORKING

Networking, czyli budowanie sieci kontaktów przedsiębiorców za pomocą ciągłych relacji, których celem jest wymiana informacji, doświadczeń, udzielanie sobie wsparcia i pomocy ale także do identyfikowanie możliwości rozwijania biznesu z partnerami.

Networking w swoich założeniach bazuje na uznanych na świecie wzorcach polegających na budowaniu stabilnego rozwoju firm -uczestników sieci- poprzez wzmacnianie zaufania i uzyskiwanie wzajemnych korzyści między poszczególnymi jej uczestnikami. Korzyści networkingu można podsumować w stwierdzeniu: poznasz więcej ludzi z którymi możesz robić interesy, a którzy znają tych innych, z którymi także powinieneś robić interesy. Networking odgrywa szczególną rolę w rozwoju początkujących firm, dla których podstawową barierą jest właśnie brak kontaktów i niemożność dotarcia ze swoją ofertą, do potencjalnych kontrahentów.


KOBIETY BIZNESU

Kobiety w większym stopniu zarządzają w sposób partycypacyjny, bardziej tworzą przestrzeń i angażują innych ludzi do dawania swojego zaangażowania i przejmowania odpowiedzialności.

W kobiecym podejściu do biznesu ważniejsze są relacje niż czysto zadaniowe podejście do projektu. Kobiety raczej planują długoterminowo, wybierają bezpieczne strategie.

Samo hasło styl kobiecy w zarządzaniu stało się na tyle uniwersalne, że nawet są mężczyźni, którzy zarządzają w stylu kobiecym, jak też kobiety, które zarządzają w stylu męskim.


WYSOKIE TECHNOLOGIE (Hi-tech)

Wśród tysięcy małych i dużych przedsiębiorstw możemy odnaleźć firny, które działają w sektorze tzw. wysokiej technologii.

Firmy z obszaru High-Tech są wizytówką Polski, ponieważ w znakomitej większości eksportują swoje wyroby. To w nich powstają innowacyjne produkty, które odzwierciedlają poziom zaawansowania technologicznego w gospodarce.


PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ MIĘDZYNARODOWA

Zmiany, jakie nastąpiły w ostatnich kilkudziesięciu latach w wyniku postępującej integracji gospodarczej i wdrożenia nowoczesnych technologii informacyjnych, a zwłaszcza Internetu, ułatwiły wyjście na rynki zagraniczne także małym początkującym firmom.

Eksport i szerzej współpraca gospodarcza to obecnie koło zamachowe polskiej gospodarki. Otworzyły się także możliwości międzynarodowego przepływu ludzi, pomysłów i idei na niespotykaną dotąd skalę.


NIETYPOWE (CIEKAWE) OBLICZA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

Nietypowa przedsiębiorczość to przedsiębiorczość innowacyjna, niezwykle kreatywna, przełamująca schematy.

Dlatego też często występuje ona w obszarach kultury, sztuki i designu. Źródłem inspiracji dla nietypowych i przedsiębiorczych firm mogą być z jednej strony obserwacje konsumentów, z drugiej zaś pasje i zainteresowania samych przedsiębiorców.


PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ SPOŁECZNA

Przedsiębiorczość społeczna jest podstawowym ogniwem ekonomii społecznej. Do jej zadań należy z jednej strony wytwarzanie określonych dóbr, a z drugiej mobilizacja kapitału społecznego, katalizowanie innowacyjności, jak również poszerzanie rynku pracy poprzez włączanie osób dotychczas wykluczonych.

Jednocześnie tym, co stanowi siłę napędową przedsiębiorców społecznych, jest pasja – potrzeba bowiem pasji, by zrealizować założone cele i stawiać sobie kolejne wyzwania.