NASI EKSPERCI:

Członkowie  założyciele Centrum:

 • prof. ALK W. Hoff, ALK
 • dr M. Juzaszek, ALK
 • dr E. Kwiatkowska, ALK
 • dr M. Skórzewska-Amberg, ALK
 • prof. J. Jabłońska-Bonca, ALK

Współpracownicy– eksperci  z ALK:

 • prof. zw. dr hab. J. Cieślik, ALK
 • prof. ALK S. Nowak, Prorektor ALK
 • mgr P. Sidor, ALK
Współpracownicy - eksperci z Polski i zagranicy:
 • prof. zw. dr hab. Z. Brodecki, WSzAiB, Gdynia
 • dr hab. A. Choduń,  WPiA USz
 • dr P. Chyc, dziekan Wydziału Prawa w WSAiB  w Gdyni
 • dr  P. Czernicki, Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny, Siedlce
 • dr Uri Huppert, notariusz, Jerozolima Izrael
 • dr A. Kokoszkiewicz, Lublin
 • dr W. J. Modrakowski – Prezes Zarządu Polskiej Federacji Detektywów
 • prof. KUL dr hab. K. Motyka,  KUL Lublin
 • adw. dr F. Przybylski-Lewandowski, kancelaria Filip Przybylski-Lewandowski Adwokaci i Radcowie Prawni
 •  adw. dr M. Synoradzki, kancelaria
 • prof. zw. dr hab. M. Zieliński, WPiA USz

POWRÓT DO STRONY GŁÓWNEJ CENTRUM