Management and Business Administration.Central Europe 

Brak wyników do pokazania

RADA REDAKCYJNA

 • Wojciech Gasparski - przewodniczący
 • Timo Airaksinen
 • Jerzy Dietl
 • Jan Doroszewski
 • Zofia Ratajczak
 • Jacek Sójka
 • Czesław Szmidt
 • Tadeusz Tyszka
 • Nijole Vasiljeviene
 • Ryszard Wiśniewki
 • Laszlo Zsolnay

REDAKCJA

 • Anna Lewicka-Strzałecka - redaktor naczelny
 • Marta Strumińska-Kutra - sekretarz redakcji
 • Elżbieta Morawska - redaktor językowy
 • Ryszard Banajski
 • Julita Sokołowska
 • Kazimierz Sosenko
 • Krzysztof Jasiecki