Brak wyników do pokazania

Prenumerata 

„Prakseologię” można nabyć w sieci księgarskiej całego kraju i w Wydawnictwie IFiS PAN (Warszawa, ul. Nowy Świat 72, pok. 231 – Pałac Staszica).

Prenumeratę prowadzą RUCH SA, Garmond Press i Kolporter SA.
Prenumerata zagraniczne jest 100% droższa. W przypadku dostawy pocztą lotniczą zamawiający pokrywa koszty dodatkowej opłaty.