Co znajdziemy w podręczniku "Ocena wpływu regulacji. Poradnik dla administracji publicznej"?

Główny założeniem, które przyświecało Autorom, było wykorzystanie doświadczeń płynących z ewaluacji polityk publicznych w procesie oceny wpływu.
W ramach podręcznika jasno i przystępnie – krok po kroku – opisano sposób organizacji
i prowadzenia oceny wpływu właśnie w oparciu o podejście ewaluacyjne.

Publikacja składa się z trzech części:

  • Część pierwsza – ogólna - wprowadzająca do tematu oceny wpływu, prezentująca jej związki z analizą polityk publicznych oraz ewaluacją;
  • Część druga – dotycząca zastosowania w ocenie wpływu teorii interwencji, odtworzenia logiki interwencji oraz zastosowania planów badawczych, planowani i realizacji badań na potrzeby OW oraz strategii wykorzystania wyników badań;
  • Część trzecia – zawierająca warsztat badawczy, w tym źródła danych oraz narzędzia i techniki użyteczne na poszczególnych etapach oceny wpływu regulacji.

Podręcznik został uzupełniony o praktyczne wskazówki odnośnie zamawiania dodatkowych badań na potrzeby przygotowania oceny wpływu. Zawiera również wzory dokumentów, które można wykorzystać przy planowaniu i realizacji ww. badań.

Do kogo skierowany jest podręcznik?

Publikacja będzie niezwykle pomocna dla:

Podręcznik jest narzędziem komplementarnym do istniejących przepisów i zasad w zakresie oceny wpływu, które z założenia ma wspomagać ten proces. Posłuży również jako materiał szkoleniowy w zakresie poprawy potencjału analitycznego polskiej administracji do realizacji procesów oceny wpływu.

 

 

 

 

Projekt współfinansowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju  w ramach Programu Innowacje Społeczne