Jak robią to najlepsi? 

W ramach  projektu przeprowadzono badanie mające na celu zgromadzenie, analizę i systematyzację dostępnej wiedzy w zakresie sposobów organizacji oraz metod i technik prowadzenia oceny skutków regulacji w Europie i na świecie. W pierwszej fazie badania zidentyfikowane zostały kraje oraz instytucje i ośrodki naukowe dysponujące największą wiedzą oraz doświadczeniem w zakresie oceny skutków regulacji (tzw. „centra doskonałości”).

Przeanalizowano międzynarodową literaturę naukową i ekspercką dotyczącą sposobów organizacji oraz metodologii OSR. Następnie przeprowadzono badania jakościowe w postaci indywidualnych wywiadów pogłębionych z ekspertami i przedstawicielami administracji publicznej w Wielkiej Brytanii, Holandii, Szwecji, Stanach Zjednoczonych i Nowej Zelandii. W ten sposób powstała ekspertyza, w której opisane zostały najlepsze praktyki oceny skutków regulacji oraz zaprezentowano wnioski dotyczące możliwości ich zaadaptowania na gruncie polskim.

 

Raport końcowy