Kontakt: 

dr Łukasz Markiewicz
Kierownik Laboratorium
Katedra Psychologii Ekonomicznej

 

Email: lab@kozminski.edu.pl   

Tel.: 22 519 21 78

 

 

 

Strona główna 

Laboratorium Badań Eksperymentalnych, jest jednostką wewnętrzną Centrum Psychologii Ekonomicznej i Badań Decyzji. Przeznaczone jest do prowadzenia badań psychologicznych oraz badań z zakresu ekonomii behawioralnej.