Kontakt: 

dr Łukasz Markiewicz
Kierownik Laboratorium
Katedra Psychologii Ekonomicznej

 

Email: lab@kozminski.edu.pl   

Tel.: 22 519 21 78

 

 

 

KOMISJA ETYKI 

Od dnia 25.07.2017 projekty z zakresu psychologii i ekonomii behawioralnej podlegają ocenie Podkomisj w Komisji Etyki w składzie:

     

  • prof. Tadeusz Tyszka
  • dr Łukasz Markiewicz
  • dr Kornel Świątnicki
  •  

 

Projekty winny być zgłaszane poprzez przesłanie wypełnianego formularza na adres: ethics@kozminski.edu.pl