Katedra Prawa Konstytucyjnego 

Kolegium Prawa

Akademia Leona Koźmińskiego
ul. Jagiellońska 57/59
03-301 Warszawa

Kierownik Katedry

Prof. dr hab. Jan Wawrzyniak

Sekretarz Katedry

dr Michał Ziółkowski