Zakład Prawa Finansowego i Podatkowego 

Kolegium Prawa

 

Akademia Leona Koźmińskiego
ul. Jagiellońska 57/59
03-301 Warszawa

 

Kierownik Zakładu

prof. zw. dr hab. Alicja Pomorska

 

Sekretarz Zakładu

mgr Rafał Pasternak