Zakład Prawa Finansowego i Podatkowego 

Kolegium Prawa

 

Akademia Leona Koźmińskiego
ul. Jagiellońska 57/59
03-301 Warszawa

 

 

Sekretarz Zakładu

dr Rafał Pasternak