Kolegium Prawa

prof. dr hab. Adam Noga
prof. ALK dr hab. Wojciech Góralczyk
prof. dr hab. Grzegorz W. Kołodko
dr Aleksandra Łuczak
dr Włodzimierz Piotrowski
dr Sławomir Wymysłowski
dr Jacek Tomkiewicz
mgr Marek Wołkowycki