Katedra Historii Państwa i Prawa 

Kolegium Prawa

Akademia Leona Koźmińskiego
ul. Jagiellońska 57/59
03-301 Warszawa

Kierownik Katedry

Prof. dr hab. Jolanta Jabłońska - Bonca

 

Sekretarz Katedry

dr Małgorzata Skórzewska - Amberg