Katedra Prawa Międzynarodowego i Prawa Unii Europejskiej 

Kolegium Prawa

Akademia Leona Koźmińskiego
ul. Jagiellońska 57/59
03-301 Warszawa

Kierownik Katedry

prof. dr hab. Jan Barcz

Sekretarz Katedry

dr Anna Pudło