Katedra Prawa Karnego 

Kolegium Prawa

 Akademia Leona Koźmińskiego

ul. Jagiellońska 57/59
03-301 Warszawa


Kierownik Katedry

Prof. ALK dr hab. Monika Całkiewicz

Sekretarz Katedry

dr Szymon Krajnik