Katedra Prawa Cywilnego 

Kolegium Prawa

Akademia Leona Koźmińskiego
ul. Jagiellońska 57/59
03-301 Warszawa

Kierownik Katedry

prof. ALK dr hab. Przemysław Drapała

 

Sekretarz Katedry

dr Elwira Macierzyńska - Franaszczyk