Katedra Prawa Administracyjnego i Prawa Administracyjnego Gospodarczego 

Kolegium Prawa

 

Akademia Leona Koźmińskiego
ul. Jagiellońska 57/59
03-301 Warszawa

Kierownik Katedry

prof. ALK dr hab. Waldemar Hoff

 

Sekretarz Katedra

dr Jan Chmielewski