Katedry i inne jednostki organizacyjne 

 W ramach Kolegium Prawa Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie dział pięć Katedr:

- Katedra Teorii, Filozofii i Historii Prawa,

- Katedra Prawa Karnego,

- Katedra Prawa Cywilnego i Prawa Pracy,

- Katedra Prawa Administracyjnego, Publicznego Gospodarczego i Handlowego,

- Katedra Prawa Międzynarodowego i Prawa UE

oraz dwa samodzielne Zakłady:

- Zakład Prawa Konstytucyjnego,

- Zakład Prawa Finansowego i Podatkowego.