alk

Katedra Zarządzania w Społeczeństwie Sieciowym

Kierownik Katedry