alk

Katedra Zarządzania w Społeczeństwie Sieciowym

Kierownik Katedry

Kadra

alk
dr Alicja Dańkowska