alk
Katedra Zarządzania

Katedra Zarządzania została powołana w trzecim roku funkcjonowania Akademii Leona Koźmińskiego, czyli w roku 1996. Jej kierownikiem przez osiem kolejnych lat był prof. dr hab. Andrzej K. Koźmiński, od października 2014 roku funkcję tę pełni prof. dr hab. Dominika Latusek-Jurczak. Zespół Katedry tworzy dwadzieścia jeden osób. Jest to grupa składająca się zarówno z osób posiadających wieloletnie doświadczenie dydaktyczne, autorów podręczników i artykułów wydanych w czasopismach naukowych w Polsce i na świecie, jak i takich, którzy posiadają bogate doświadczenie w praktyce gospodarczej. Równocześnie zespół tworzą osoby będące dopiero na początku drogi naukowej, które dzięki otrzymywanemu wsparciu mogą z sukcesem stawiać pierwsze kroki w świecie nauki. Różnorodność posiadanych doświadczeń zespołu Katedry Zarządzania przekłada się na zainteresowania badawcze, których puntem wyjścia jest zarządzanie, ale tematyka badań porusza takie obszary jak m.in.: antropologia, etnografia organizacji, innowacje, komunikacja interpersonalna, kulturoznawstwo, ład korporacyjny czy psychologia pozytywna.

Kierownik Katedry
Dominik Latusek
prof. dr hab. Dominika Latusek-Jurczak
Kadra
Askanas W., prof
prof. dr Wiktor Askanas
Anna Baczyńska
prof. ALK dr hab. Anna Baczyńska
prof. Koźmiński
prof. dr hab. Andrzej K. Koźmiński
Piotrowski W., dr
prof. ALK dr Włodzimierz Piotrowski
Bednarz-Łuczewska P., dr
dr Paulina Bednarz-Łuczewska
Bochwic T., dr1
dr Teresa Bochwic
Dudek K., dr
dr Karolina Dudek
Dr Svetlana Gudkova
dr Svetlana Gudkova
Łukasz Kowalik
dr Łukasz Kowalik
alk
dr Anna Królikowska-Tomczak
Miłosz Miszczyński
dr Miłosz Miszczyński
Nożewski J., dr
dr Jacek Nożewski
Olejniczak T., dr
dr hab. Tomasz Olejniczak
Dr Kaja Prystupa-Rządca
dr Kaja Prystupa-Rządca
Kosy K., mgr
mgr Katarzyna Kosy
Zofia Przymus
mgr Zofia Przymus
alk
mgr Antoni Ożyński
alk
mgr Jonathan Sidor
Staszek vel Staszewski R., mgr
mgr Rafał Staszek Vel Staszewski
alk
mgr Paweł Zawiślak