alk

Katedra Zarządzania

Katedra Zarządzania została powołana w trzecim roku funkcjonowania Akademii Leona Koźmińskiego, czyli w roku 1996. Jej kierownikiem przez osiemnaście kolejnych lat był prof. dr hab. Andrzej K. Koźmiński, w latach 2014-2023 prof. dr hab. Dominika Latusek-Jurczak. Od 2023 roku, katedrą kieruje dr Miłosz Miszczyński oraz dr Anna Pikos. Zespół Katedry tworzy dwadzieścia jeden osób. Jest to grupa składająca się zarówno z osób posiadających wieloletnie doświadczenie dydaktyczne, autorów podręczników i artykułów wydanych w czasopismach naukowych w Polsce i na świecie, jak i takich, którzy posiadają bogate doświadczenie w praktyce gospodarczej. Równocześnie zespół tworzą osoby będące dopiero na początku drogi naukowej, które dzięki otrzymywanemu wsparciu mogą z sukcesem stawiać pierwsze kroki w świecie nauki. Różnorodność posiadanych doświadczeń zespołu Katedry Zarządzania przekłada się na zainteresowania badawcze, których puntem wyjścia jest zarządzanie, ale tematyka badań porusza takie obszary jak m.in.: antropologia, etnografia organizacji, innowacje, komunikacja interpersonalna, kulturoznawstwo, ład korporacyjny czy psychologia pozytywna.