alk

Katedra Teorii, Filozofii i Historii Prawa

W Katedrze prowadzone są badania naukowe obejmujące zagadnienia szeroko rozumianej teorii i filozofii prawa, w tym zwłaszcza metodologii nauk prawnych. Pracownicy zajmują się również wieloma zagadnieniami szczegółowymi takimi jak retoryka prawnicza, kształcenie prawników, prywatna ochrona bezpieczeństwa, cyberprzestępczość, relacje prawa i nowych technologii, relacje prawa i moralności.  

Pracownicy Katedry prowadzą przedmioty m.in. z zakresu wstępu do prawoznawstwa, teorii i filozofii prawa, warsztatu pracy prawnika, techniki legislacyjnej, wykładni prawa, etyki prawniczej, retoryki, prawa rzymskiego czy negocjacji i mediacji.  

Z Katedrą związane jest Prawnicze Interdyscyplinarne Centrum Badawcze ALK (zajmujące się badaniami nad szeroko rozumianym kształceniem prawników) oraz kwartalnik „Krytyka Prawa Niezależne studia nad prawem” (ISSN 2080-1084, eISSN 2450-7938), jedno z najlepiej punktowanych czasopism prawniczych w Polsce.  

Zapraszamy także do śledzenia profilów Prawniczego Interdyscyplinarnego Centrum Badawczego ALK oraz Krytyki Prawa na portalu Facebook.