alk
Katedra Rachunkowości

W Katedrze Rachunkowości prowadzone są badania i zajęcia z zakresu rachunkowości finansowej, rachunkowości zarządczej oraz audytu. Pracownicy Katedry to specjaliści, posiadający zarówno wykształcenie akademickie, jak i doświadczenie praktyczne.

Katedra rozwija współpracę z ośrodkami krajowymi oraz zagranicznymi poprzez wspólną organizację konferencji oraz współpracę naukową pracowników. Utrzymywane są kontakty z praktykami. Współpracujemy z najlepszymi firmami audytorskimi i konsultingowymi. Pracownicy Katedry należą do profesjonalnych stowarzyszeń: Polish Accounting Association, European Accounting Association, EURAM czy IESE Alumni Association.

Katedra Rachunkowości oferuje prowadzenie seminariów licencjackich, magisterskich i doktorskich z rachunkowości. Pracownicy Katedry prowadzą zajęcia na wszystkich poziomach kształcenia w ALK. Zajęcia prowadzone są w języku polskim i angielskim.  Program zajęć dostosowany jest do wymogów międzynarodowych organizacji certyfikujących w zawodzie rachunkowca.

Kierownik Katedry
Prof. dr hab. Dorota Dobija
prof. dr hab. Dorota Dobija
Sekretarz
Kucharczyk Małgorzata
dr Małgorzata Kucharczyk
Kadra
Dr Iwona Cieślak
dr Iwona Cieślak
dr Renata Dylag Prodziekan Zarzadzania ALK
prof. ALK dr Renata Dyląg
alk
prof. ALK dr hab. Giuseppe Grossi
dr Magdalena Koczuba-Sobieraj Prodziekan zarzadzania ALK
prof. ALK dr Magdalena Koczuba-Sobieraj
Kondratowicz-Garbarska Irena
dr Irena Kondratowicz-Garbarska
alk
mgr Grygorii Kravchenko
alk
mgr John Mulenga
alk
dr Karolina Puławska
alk
prof. ALK dr hab. Narcyz Roztocki
alk
dr Adrian Struciński
alk
dr Wojciech Strzelczyk