alk

Katedra Rachunkowości

W Katedrze Rachunkowości prowadzone są badania i zajęcia z zakresu rachunkowości finansowej, rachunkowości zarządczej oraz audytu. Pracownicy Katedry to specjaliści, posiadający zarówno wykształcenie akademickie, jak i doświadczenie praktyczne.

Katedra rozwija współpracę z ośrodkami krajowymi oraz zagranicznymi poprzez wspólną organizację konferencji oraz współpracę naukową pracowników. Utrzymywane są kontakty z praktykami. Współpracujemy z najlepszymi firmami audytorskimi i konsultingowymi. Pracownicy Katedry należą do profesjonalnych stowarzyszeń: Polish Accounting Association, European Accounting Association, EURAM czy IESE Alumni Association.

Katedra Rachunkowości oferuje prowadzenie seminariów licencjackich, magisterskich i doktorskich z rachunkowości. Pracownicy Katedry prowadzą zajęcia na wszystkich poziomach kształcenia w ALK. Zajęcia prowadzone są w języku polskim i angielskim.  Program zajęć dostosowany jest do wymogów międzynarodowych organizacji certyfikujących w zawodzie rachunkowca.