alk

Katedra Psychologii Ekonomicznej

Założycielem Katedry był prof. Tadeusza Tyszka, pionier psychologii ekonomicznej w Polsce. W badaniach zajmujemy się procesami psychicznymi leżącymi u podstaw zachowań ekonomicznych (kupowania, oszczędzania, inwestowania, wyboru pracodawcy, itd.). W badaniach stawiamy pytania KTO ma wyższą skłonność do konkretnych działań (np. czy przedsiębiorcy chętniej podejmują ryzyko?), ale również KIEDY. (np. jakie sytuacje sprawiają, że ludzie są bardziej skłonni do podejmowania ryzyka). Efektem naszych badań są liczne publikacje w czasopismach naukowych, prezentacje na uznanych konferencjach ale także granty zewnętrzne (NCN) przyznane na nasze badania.

O naszych pasjach opowiadamy na studiach „Psychologii w zarządzaniu”, które przygotowują studentów do przyszłej pracy w marketingu, sprzedaży, działach badań, działach zarządzania personelem. Przede wszystkim staramy się jednak aby nasz absolwent, poprzez dużą liczbę zajęć warsztatowych, nabył praktyczne umiejętności wykorzystania wiedzy psychologicznej.