alk
Katedra Przedsiębiorczości i Etyki w Biznesie

Katedra Przedsiębiorczości i Etyki w Biznesie powstała z połączenia dwóch katedr, Katedry Przedsiębiorczości i Katedry Etyki Biznesu. Katedry zostały połączone w kwietniu 2017 roku. Katedra Przedsiębiorczości Akademii Leona Koźmińskiego (ALK) była jedną z pierwszych katedr przedsiębiorczości w Polsce. Działała ona praktycznie od samego początku istnienia uczelni, która to pierwotnie nosiła nazwę Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Zarządzania. Odzwierciedla to orientację uczelni na kształcenie nie tylko menedżerów, ale również przedsiębiorców. Dlatego Katedra Przedsiębiorczości od zawsze funkcjonowała jako niezależna jednostka organizacyjna, a nie jako zakład lub instytut podlegający Katedrze Zarządzania. Katedra Przedsiębiorczości ALK od najwcześniejszych lat istnienia oferowała studentom kursy poświęcone przedsiębiorczości.

Obecnie po połączeniu Katedr, Katedra Przedsiębiorczości i Etyki w Biznesie ALK jeszcze lepiej rozwija swoją ofertę dydaktyczną jak również podejmuje nowe wyzwania badawcze, uczestniczy też w projektach, które są nastawione na bezpośrednie wsparcie polskich przedsiębiorców.

Kierownik Katedry
alk
prof. ALK dr hab. Izabela Koładkiewicz
Kadra
Dariusz Bąk
dr Dariusz Bąk
alk
prof. ALK dr Zbigniew Bochniarz
Prof. dr hab. Jerzy Cieślik
prof. dr hab. Jerzy Cieślik
Profesor Wojciech Gasparski
prof. dr hab. Wojciech Gasparski
Dr Piotr Kaczmarek-Kurczak
dr Piotr Kaczmarek-Kurczak
Bolesław Rok
prof. ALK dr hab. Bolesław Rok
alk
prof. ALK dr Patricia B Sanders
alk
prof. ALK dr Charles Stowe
alk
prof. ALK dr Adriaan Van Stel
alk
dr Marta Wojtyra-Perlejewska