alk

Katedra Przedsiębiorczości i Etyki w Biznesie

Katedra Przedsiębiorczości i Etyki w Biznesie powstała z połączenia dwóch katedr, Katedry Przedsiębiorczości i Katedry Etyki Biznesu. Katedry zostały połączone w kwietniu 2017 roku. Katedra Przedsiębiorczości Akademii Leona Koźmińskiego (ALK) była jedną z pierwszych katedr przedsiębiorczości w Polsce. Działała ona praktycznie od samego początku istnienia uczelni, która to pierwotnie nosiła nazwę Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Zarządzania. Odzwierciedla to orientację uczelni na kształcenie nie tylko menedżerów, ale również przedsiębiorców. Dlatego Katedra Przedsiębiorczości od zawsze funkcjonowała jako niezależna jednostka organizacyjna, a nie jako zakład lub instytut podlegający Katedrze Zarządzania. Katedra Przedsiębiorczości ALK od najwcześniejszych lat istnienia oferowała studentom kursy poświęcone przedsiębiorczości.

Obecnie po połączeniu Katedr, Katedra Przedsiębiorczości i Etyki w Biznesie ALK jeszcze lepiej rozwija swoją ofertę dydaktyczną jak również podejmuje nowe wyzwania badawcze, uczestniczy też w projektach, które są nastawione na bezpośrednie wsparcie polskich przedsiębiorców.