alk
Katedra Prawa Międzynarodowego i Prawa Unii Europejskiej
Kierownik Katedry
Prof. dr hab. Jan Barcz
prof. dr hab. Jan Barcz
Kadra
alk
dr Agnieszka Doczekalska
Gruszczyński Ł., dr hab.
prof. ALK dr hab. Łukasz Gruszczyński
Grzelak A., dr hab.
prof. ALK dr hab. Agnieszka Grzelak
alk
prof. ALK dr hab. Jerzy Kranz
prof. Nowak
prof. ALK dr hab. Bartłomiej Nowak
Pudło A., dr
dr Anna Pudło-Jaremek
prof. dr hab. Ewa Skrzydło-Tefelska
prof. ALK dr hab. Ewa Skrzydło-Tefelska