alk

Katedra Prawa Karnego

Zainteresowania badawcze Katedry: 

- prawo karne materialne i procesowe 

- kryminalistyka 

- kryminologia

- prawo dyscyplinarne 

- prawo administracyjno-karne 

- prawo karne porównawcze 

- przestępstwa z nienawiści 

- filozofia prawa karnego 

- polityka karna

Kierownik Katedry

Prof. ALK dr hab. Monika Całkiewicz
prof. ALK dr hab. Monika Całkiewicz

Sekretarz

Krajnik Sz., dr
dr Szymon Krajnik

Kadra

alk
prof. ALK dr hab. Anna Błachnio-Parzych
alk
dr Michał Hudzik
dr Mateusz Woiński
dr Mateusz Woiński