alk
Katedra Prawa Karnego

Zainteresowania badawcze Katedry: 

- prawo karne materialne i procesowe 

- kryminalistyka 

- kryminologia

- prawo dyscyplinarne 

- prawo administracyjno-karne 

- prawo karne porównawcze 

- przestępstwa z nienawiści 

- filozofia prawa karnego 

- polityka karna

Kierownik Katedry
Prof. ALK dr hab. Monika Całkiewicz
prof. ALK dr hab. Monika Całkiewicz
Sekretarz
Krajnik Sz., dr
dr Szymon Krajnik
Kadra
alk
prof. ALK dr hab. Anna Błachnio-Parzych
alk
dr Michał Hudzik
dr Mateusz Woiński
dr Mateusz Woiński