alk

Katedra Prawa Karnego

Zainteresowania badawcze Katedry: 

- prawo karne materialne i procesowe 

- kryminalistyka 

- kryminologia

- prawo dyscyplinarne 

- prawo administracyjno-karne 

- prawo karne porównawcze 

- przestępstwa z nienawiści 

- filozofia prawa karnego 

- polityka karna