alk
Katedra Prawa Cywilnego

Działalność naukowa i dydaktyczna realizowana przez pracowników Katedry Prawa Cywilnego obejmuje obszar prawa cywilnego, prawa prywatnego międzynarodowego, prawa europejskiego prywatnego, prawa arbitrażowego, prawa konsumenckiego, prawa nowych technologii. 

Zajęcia dydaktyczne prowadzone są w formie wykładów, ćwiczeń, warsztatów, konwersatoriów oraz seminariów. Badania naukowe, realizowane są jako badania zespołowe lub indywidualne i obejmują między innymi szeroko rozumianą problematykę prawa prywatnego, prawa międzynarodowego prywatnego, prawa arbitrażowego, prawa nowych technologii i Internetu. 

Kierownik Katedry
Prof. dr hab. Przemysław Drapała
prof. ALK dr hab. Przemysław Drapała
Sekretarz
alk
dr Elwira Macierzyńska-Franaszczyk
Kadra
alk
dr Joanna Buchalska
Dr hab. Maciej de Abgaro Zachariasiewicz laureatem LV Ogólnopolskiego Konkursu „Państwa i Prawa”
prof. ALK dr hab. Maciej De Abgaro Zachariasiewicz
Królikowska K., dr
dr Katarzyna Królikowska
Katarzyna Malinowska
prof. ALK dr hab. Katarzyna Malinowska
alk
prof. ALK dr hab. Magdalena Olczyk
prof Maksymilian Pazdan ALK
prof. dr hab. Maksymilian Pazdan
Studzińska J., dr hab
prof. ALK dr hab. Joanna Studzińska
prof. Tadeusz Wisniewski
prof. dr hab. Tadeusz Wiśniewski
prof. ALK dr hab. Konrad Zacharzewski
prof. ALK dr hab. Konrad Zacharzewski
alk
dr Rafał Żebrowski