alk

Katedra Prawa Cywilnego

Działalność naukowa i dydaktyczna realizowana przez pracowników Katedry Prawa Cywilnego obejmuje obszar prawa cywilnego, prawa prywatnego międzynarodowego, prawa europejskiego prywatnego, prawa arbitrażowego, prawa konsumenckiego, prawa nowych technologii

Zajęcia dydaktyczne prowadzone są w formie wykładów, ćwiczeń, warsztatów, konwersatoriów oraz seminariów. Badania naukowe, realizowane są jako badania zespołowe lub indywidualne i obejmują między innymi szeroko rozumianą problematykę prawa prywatnego, prawa międzynarodowego prywatnego, prawa arbitrażowego, prawa nowych technologii i Internetu.