alk

Katedra Prawa Administracyjnego i Publicznego Gospodarczego

Przedmiotem działania katedry jest rola państwa wobec administracji i gospodarki. Ta szeroka formuła dotyczy stosunków państwa z biznesem oraz z osobami fizycznymi i ich organizacjami. Wykłady, konwersatoria, ćwiczenia i seminaria prowadzone w ramach katedry obejmują: prawo administracyjne materialne i proceduralne, prawo publiczne gospodarcze, prawo konkurencji, prawo sektorów infrastrukturalnych.  Wykłady specjalistyczne obejmują m.in. prawo budowlane, dystrybucję oraz handel elektroniczny, bezpieczeństwo publiczne, prawo dronów, pisanie pism procesowych oraz przygotowanie do aplikacji. Obecnie prowadzone projekty badawcze dotyczą kolei próżniowej, rywalizacji pomiędzy kosmopolitycznym prawem prywatnym i prawem publicznym, efektywności administracji publicznej oraz ochrony środowiska.