alk
Katedra Prawa Administracyjnego i Publicznego Gospodarczego

Przedmiotem działania katedry jest rola państwa wobec administracji i gospodarki. Ta szeroka formuła dotyczy stosunków państwa z biznesem oraz z osobami fizycznymi i ich organizacjami. Wykłady, konwersatoria, ćwiczenia i seminaria prowadzone w ramach katedry obejmują: prawo administracyjne materialne i proceduralne, prawo publiczne gospodarcze, prawo konkurencji, prawo sektorów infrastrukturalnych.  Wykłady specjalistyczne obejmują m.in. prawo budowlane, dystrybucję oraz handel elektroniczny, bezpieczeństwo publiczne, prawo dronów, pisanie pism procesowych oraz przygotowanie do aplikacji. Obecnie prowadzone projekty badawcze dotyczą kolei próżniowej, rywalizacji pomiędzy kosmopolitycznym prawem prywatnym i prawem publicznym, efektywności administracji publicznej oraz ochrony środowiska.

Kierownik Katedry
alk
prof. ALK dr hab. Waldemar Hoff
Sekretarz
alk
prof. ALK dr hab. Jan Chmielewski
Kadra
prof Andrzej Kabat ALK
prof. ALK dr hab. Andrzej Kabat
alk
prof. ALK dr hab. Mariusz Maciejewski
Prof. Aleksander Maziarz
prof. ALK dr hab. Aleksander Maziarz
prof robert zielinski kwadrat 2021
prof. ALK dr hab. Robert Zieliński
Dr Zofia Snażyk
dr Zofia Snażyk