alk

Katedra Nauk Społecznych

Kierownik Katedry

Prof. ALK dr hab. Gavin Rae
prof. ALK dr hab. Gavin Rae

Kadra

alk
prof. ALK dr hab. Piotr Chmielewski
Dr Lidia Czarkowska
dr Lidia Czarkowska
Prof. dr hab. Stanisław Jędrzejewski
prof. dr hab. Stanisław Jędrzejewski
dr Krzysztof Kuzmicz ALK kierownik socjologia biznesu i mediow
dr Krzysztof Kuźmicz
alk
prof. dr hab. Witold Morawski
Prorektor Przybysz
prof. dr hab. Kazimierz Przybysz
Staszyńska-Zagórska K., dr
dr Katarzyna Staszyńska-Zagórska
Strumińska-Kutra M., dr hab.
prof. ALK dr hab. Marta Strumińska-Kutra
Agnieszka Zawadzka-Jabłonowska
mgr Agnieszka Zawadzka-Jabłonowska