alk
Katedra Metod Ilościowych i Zastosowań Informatyki, Zakład Metod Matematycznych i Statystycznych

Zakład Metod Matematycznych i Statystycznych jest jednym z zakładów  Katedry Metod Ilościowych i Zastosowań Informatyki w Akademii Leona Koźmińskiego. 

Zakład prowadzi badania w różnych dziedzinach, ale przede wszystkim koncentruje się na zastosowaniach metod matematycznych, statystycznych i ekonometrycznych w różnych zjawiskach gospodarczych. 

W zakładzie tworzone są dla studentów programy dydaktyczne w zakresie matematyki, statystyki i ekonometrii dla różnych kierunkach studiów, takich jak: 

- Ekonomia 

- Finanse i Rachunkowość 

- Zarządzanie 

- Psychologia w Zarządzaniu 

- Administracja 

Oferujemy następujące kursy: 

- Matematyka 

- Metody ilościowe 

- Matematyka finansowa 

- Ekonometria 

- Statystyka opisowa 

- Statystyka matematyczna 

- Statystyka ekonomiczna 

- Metody statystyczne 

- Statystyka z demografią  

Prawie wszystkie kursy składają się z wykładów, ćwiczeń, dyskusji i pracowni komputerowych, zarówno dla studentów studiów licencjackich jak i magisterskich. 

Kursy kładą szczególny nacisk na aplikacje z różnych dziedzin życia. 

Prowadzone są w języku polskim i angielskim. 

Nadzorujemy również studentów indywidualnie, jeśli jest taka potrzeba. 

Wiele z oferowanych kursów odbywa się również w ramach Szkoły Letniej. 

Wszystkie kursy są przygotowane głównie do pracy w przemyśle i wyposażają studentów w różne umiejętności zastosowań metod matematycznych, statystycznych i ekonometrycznych w biznesie, ekonomii, zarządzaniu i innych naukach społecznych. 

Kierownik Zakładu
alk
dr Iwona Nowakowska
Kadra
alk
dr hab. Agnieszka Bezat-Jarzębowska
alk
prof. ALK dr Anna Bielecka
alk
dr Michał Bojanowski
alk
prof. dr hab. inż. Gerard Cybulski
Ćwil M., mgr
mgr Małgorzata Ćwil
alk
dr Ewa Kwiatkowska
alk
dr Alicja Maksimowicz-Ajchel
alk
dr Marcin Malawski
alk
dr Katarzyna Piotrowska
alk
dr hab. Piotr Zalewski