alk

Katedra Marketingu

Katedra Marketingu powstała w drugim roku istnienia uczelni czyli w 1994 roku. Obecnie jest w niej zatrudnionych 17 osób, w tym 3 profesorów, 11 adiunktów i 1 asystent.

Nasze działania:

Prowadzimy zajęcia dydaktyczne na stacjonarnych i niestacjonarnych studiach licencjackich oraz magisterskich, studiach MBA oraz doktoranckich.

Opiekujemy się zakresem Marketing na studiach licencjackich, w języku polskim i angielskim,  Zarządzanie marką i strategie marketingowe oraz Zarządzanie w wirtualnym środowisku na studiach magisterskich w języku polskim, jak również zakresem Digital marketing na studiach magisterskich w języku angielskim.

Kierujemy studiami podyplomowymi: „Zarządzanie marketingowe”, „Marketing internetowy”, „Handel elektroniczny”, „Zarządzanie w sporcie”, „Zarządzanie doświadczeniem klienta”.

Współtworzymy jedyny w Polsce program szkoleniowy dla menedżerów o najwyższych kwalifikacjach zawodowych typu Avanced Management Program (tego typu programy są oferowane przez najlepsze szkoły biznesu na świecie) - Kozminski Advanced Management Program.

Prowadzimy seminaria licencjackie, magisterskie oraz doktorskie.

Prowadzimy rozległe badania naukowe (badania własne, statutowe oraz w ramach grantów), których efektem są m.in. liczne publikacje w czasopismach naukowych i prezentacje na konferencjach w Polsce i za granicą.

Opiekujemy się aktywnie działającym Naukowym Kołem Marketingu.