alk

Katedra Marketingu

Katedra Marketingu powstała w drugim roku istnienia uczelni czyli w 1994 roku. Obecnie jest w niej zatrudnionych 14 osób, w tym 5 profesorów, 7 adiunktów i 2 asystentów.

Nasze działania:

Prowadzimy zajęcia dydaktyczne na stacjonarnych i niestacjonarnych studiach licencjackich oraz magisterskich, studiach MBA oraz doktoranckich.

Opiekujemy się specjalnością Marketing na studiach licencjackich oraz Zarządzanie Marketingowe na studiach magisterskich.

Kierujemy studiami podyplomowymi: „Zarządzanie marketingowe”, „Marketing internetowy”, „Handel elektroniczny” , „Zarządzanie marką luksusową”, "Zarządzanie w sektorach mody z Viamoda", „Zarządzanie w sporcie”, "Badania i analizy marketingowe".

Współtworzymy jedyny w Polsce program szkoleniowy dla menedżerów o najwyższych kwalifikacjach zawodowych typu Avanced Management Program (tego typu programy są oferowane przez najlepsze szkoły biznesu na świecie) - Kozminski Advanced Management Program.

Prowadzimy seminaria licencjackie, magisterskie oraz doktorskie.

Prowadzimy rozległe badania naukowe (badania własne, statutowe oraz w ramach grantów), których efektem są m.in. liczne publikacje w czasopismach naukowych i prezentacje na konferencjach w Polsce i za granicą.

Opiekujemy się aktywnie działającym Naukowym Kołem Marketingu.

W Katedrze powstały 4 doktoraty pracowników oraz 10 doktoratów osób zewnętrznych, jak również 2 habilitacje przygotowane i obronione w Akademii Leona Koźmińskiego.