alk

Katedra Finansów

Katedra Finansów jest jedną z najstarszych katedr utworzonych w Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie. 

Pracownicy Katedry wykorzystując swoją wiedzę teoretyczną oraz bogate doświadczenia praktyczne nieustannie podejmują starania mające na celu utrzymanie wysokiej jakości prowadzonych zajęć dydaktycznych. Wszechstronne przygotowanie zespołu umożliwia dostosowanie oferty edukacyjnej do zmieniających się potrzeb i oczekiwań rynku. 

Programy kształcenia tworzone są z wykorzystaniem rozwiązań stosowanych przez najlepsze uczelnie biznesowe na świecie, przy uwzględnieniu wymagań stawianych przez praktykę gospodarczą. Efektem prowadzonych badań są m. in. liczne publikacje pracowników Katedry w recenzowanych, krajowych i zagranicznych czasopismach naukowych oraz udział w konferencjach. Na uwagę zasługują również liczne opracowania o charakterze dydaktycznym, które stanowią istotne wzbogacenie procesu kształcenia.