alk
Katedra Finansów

Katedra Finansów jest jedną z najstarszych katedr utworzonych w Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie. 

Pracownicy Katedry wykorzystując swoją wiedzę teoretyczną oraz bogate doświadczenia praktyczne nieustannie podejmują starania mające na celu utrzymanie wysokiej jakości prowadzonych zajęć dydaktycznych. Wszechstronne przygotowanie zespołu umożliwia dostosowanie oferty edukacyjnej do zmieniających się potrzeb i oczekiwań rynku. 

Programy kształcenia tworzone są z wykorzystaniem rozwiązań stosowanych przez najlepsze uczelnie biznesowe na świecie, przy uwzględnieniu wymagań stawianych przez praktykę gospodarczą. Efektem prowadzonych badań są m. in. liczne publikacje pracowników Katedry w recenzowanych, krajowych i zagranicznych czasopismach naukowych oraz udział w konferencjach. Na uwagę zasługują również liczne opracowania o charakterze dydaktycznym, które stanowią istotne wzbogacenie procesu kształcenia. 

Kierownik Katedry
Prof. dr hab. Paweł Mielcarz
prof. ALK dr hab. Paweł Mielcarz
Sekretarz
wykładowca
dr Dmytro Osiichuk
Kadra
Dr Bartłomiej Cegłowski
dr Bartłomiej Cegłowski
Dr Mieczysław Grudziński
prof. ALK dr Mieczysław Grudziński
prof. Hanna Kuzinska ALK
prof. ALK dr hab. Hanna Kuzińska
Franjo Mlinaric
dr Franjo Mlinarič
dr Marcin Ocieszak
dr Marcin Ocieszak
Podgórski B., dr
dr Błażej Podgórski
alk
dr Grzegorz Szafrański
Dr Paweł Wnuczak
dr Paweł Wnuczak
Sławomir Wymysłowski FiR
prof. ALK dr Sławomir Wymysłowski