alk
Katedra Ekonomii

Katedra Ekonomii ALK specjalizuje się w badaniach nad harmonizacją czterech podstawowych regulatorów gospodarki: gospodarstw domowych jako najważniejszego regulatora gospodarki, przedsiębiorstw, rynków oraz państwa i organizacji społeczeństwa. W ramach badań identyfikuje się nowe teorie zachowań gospodarstw domowych, szczególnie ich zdolności do samorozwoju przez konsumpcję inwestycyjną i odkrywanie ich zasad funkcjonowania (włącznie z eksperymentami neuroekonomicznymi). Identyfikuje się nowe teorie przedsiębiorstw (tzw. konfirmy) i reguły konkurencji efektywnej.  Wiele uwagi poświęca się tzw. dobrom współproduktywnym, wśród których najważniejszymi są dobra zdrowotne (katedra ma wiele osiągnięć w zakresie ekonomii zdrowia), dobra infrastrukturalne (katedra ma wiele osiągnięć z zakresu ekonomii regionalnej) oraz dobra społeczne (katedra ma duży wkład w badania nad zintegrowanym wskaźnikiem rozwoju BDI-ALK).  Katedra dydaktycznie i badawczo współpracuje ściśle z Centrum Badawczym TIGER, w ramach której to współpracy analizuje się najważniejsze współczesne wyzwania globalne

Kierownik Katedry
Noga A., prof.2
prof. dr hab. Adam Noga
Sekretarz
Waldemar Karpa, Ph.D.
prof. ALK dr hab. Waldemar Karpa
Kadra
Buccella D., dr hab.
prof. ALK dr hab. Domenico Buccella
Dr Anna Czarczyńska
dr Anna Czarczyńska
Sebastian Jarzębowski
prof. ALK dr hab. Sebastian Jarzębowski
Kohler C., dr
prof. ALK dr Claus Köhler
Katarzyna-Kolasa.png
prof. ALK dr hab. Katarzyna Kolasa
Kołodko G., prof.2
prof. dr hab. Grzegorz W. Kołodko
alk
dr Joanna Leśniowska
alk
prof. ALK dr hab. Adriana Łukaszewicz
alk
dr Grzegorz Malinowski
Piątkowski M., dr hab.1
prof. ALK dr hab. Marcin Piątkowski
alk
prof. ALK dr hab. Małgorzata Runiewicz-Wardyn
alk
dr Łukasz Tanajewski
prof. Tomkiewicz
prof. ALK dr hab. Jacek Tomkiewicz
alk
prof. ALK dr hab. Dominika Wojtowicz