Katedra Ekonomii

Katedra Ekonomii ALK specjalizuje się w badaniach nad harmonizacją czterech podstawowych regulatorów gospodarki: gospodarstw domowych jako najważniejszego regulatora gospodarki, przedsiębiorstw, rynków oraz państwa i organizacji społeczeństwa. W ramach badań identyfikuje się nowe teorie zachowań gospodarstw domowych, szczególnie ich zdolności do samorozwoju przez konsumpcję inwestycyjną i odkrywanie ich zasad funkcjonowania (włącznie z eksperymentami neuroekonomicznymi). Identyfikuje się nowe teorie przedsiębiorstw (tzw. konfirmy) i reguły konkurencji efektywnej.  Wiele uwagi poświęca się tzw. dobrom współproduktywnym, wśród których najważniejszymi są dobra zdrowotne (katedra ma wiele osiągnięć w zakresie ekonomii zdrowia), dobra infrastrukturalne (katedra ma wiele osiągnięć z zakresu ekonomii regionalnej) oraz dobra społeczne (katedra ma duży wkład w badania nad zintegrowanym wskaźnikiem rozwoju BDI-ALK).  Katedra dydaktycznie i badawczo współpracuje ściśle z Centrum Badawczym TIGER, w ramach której to współpracy analizuje się najważniejsze współczesne wyzwania globalne

Kierownik Katedry

Sekretarz Katedry

Kadra