alk

Katedra Bankowości, Ubezpieczeń i Ryzyka

Katedra specjalizuje się badaniach naukowych oraz dydaktyce w obszarze bankowości, ubezpieczeń i ryzyka podejmując jednocześnie problematykę szeroko pojętych rynków finansowych. 

Większość pracowników łączy wysokie kompetencje badawcze oparte o metody ilościowe z wieloletnią praktyką zawodową w instytucjach finansowych. 

Katedra współpracuje z wieloma organizacjami branżowymi, jak np. Związek Banków Polskich, współorganizując regularnie konferencje umożliwiające wymianę wiedzy pomiędzy sferami nauki i praktyki. Dzięki temu Katedra potrafi zaoferować studentom promocję prac dyplomowych w pełni korelujących z aktualnymi wyzwaniami rynku pracy.