alk
Katedra Bankowości, Ubezpieczeń i Ryzyka

Katedra specjalizuje się badaniach naukowych oraz dydaktyce w obszarze bankowości, ubezpieczeń i ryzyka podejmując jednocześnie problematykę szeroko pojętych rynków finansowych. 

Większość pracowników łączy wysokie kompetencje badawcze oparte o metody ilościowe z wieloletnią praktyką zawodową w instytucjach finansowych. 

Katedra współpracuje z wieloma organizacjami branżowymi, jak np. Związek Banków Polskich, współorganizując regularnie konferencje umożliwiające wymianę wiedzy pomiędzy sferami nauki i praktyki. Dzięki temu Katedra potrafi zaoferować studentom promocję prac dyplomowych w pełni korelujących z aktualnymi wyzwaniami rynku pracy. 

Kierownik Katedry
Prof. ALK dr hab. Tadeusz Winkler-Drews
prof. ALK dr hab. Tadeusz Winkler-Drews
Sekretarz
Bławat B., dr
dr Bogusław Bławat
Kadra
Jackowicz K., prof.
prof. dr hab. Krzysztof Jackowicz
Kalicki K., dr hab.
prof. ALK dr hab. Krzysztof Kalicki
Kozłowski Ł., dr hab.
prof. ALK dr hab. Łukasz Kozłowski
alk
prof. dr hab. Andrzej Wieczorkiewicz