alk

Katedra Administracji i Prawa Administracyjnego

Przedmiotem badań naukowych oraz dydaktycznych realizowanych przez Katedrę Administracji i Prawa Administracyjnego są regulacje związane z organizacją administracji publicznej oraz szeroko pojętym prawem administracyjnym.  Badania Katedry dotyczą w szczególności:  

- prawa cudzoziemców,  

- sytuacji prawnej organu administracji publicznej ze szczególnym uwzględnieniem organów kolegialnych,   

- nietypowych podmiotów administracji publicznej,  

- modeli organizacyjnych instancyjności, 

- prawa nowych technologii

- formalno-prawnych aspektów prowadzenia działalności gospodarczej, 

- prawa bankowego. 

Pracownicy Katedry Administracji i Prawa Administracyjnego prowadzą zajęcia dydaktyczne (wykłady, ćwiczenia i konwersatoria) na wszystkich kierunkach studiów realizowany w Akademii. Pracownicy Katedry prowadzą także seminaria licencjackie, dyplomowe i doktoranckie.