alk

Katedra Administracji i Prawa Administracyjnego

Przedmiotem badań naukowych oraz dydaktycznych realizowanych przez Katedrę Administracji i Prawa Administracyjnego są regulacje związane z organizacją administracji publicznej oraz szeroko pojętym prawem administracyjnym.  Badania Katedry dotyczą w szczególności:  

- prawa cudzoziemców,  

- sytuacji prawnej organu administracji publicznej ze szczególnym uwzględnieniem organów kolegialnych,   

- nietypowych podmiotów administracji publicznej,  

- modeli organizacyjnych instancyjności, 

- prawa nowych technologii, 

- formalno-prawnych aspektów prowadzenia działalności gospodarczej, 

- prawa bankowego. 

Pracownicy Katedry Administracji i Prawa Administracyjnego prowadzą zajęcia dydaktyczne (wykłady, ćwiczenia i konwersatoria) na wszystkich kierunkach studiów realizowany w Akademii. Pracownicy Katedry prowadzą także seminaria licencjackie, dyplomowe i doktoranckie.  

Kierownik Katedry

Prof. Wojciech Góralczyk
prof. dr hab. Wojciech Góralczyk

Sekretarz

Kadra

alk
mgr Agnieszka Bodzan
Dr Paweł Dąbrowski
dr Paweł Dąbrowski
Lam J., dr hab.
prof. ALK dr hab. Joanna Lam
Celina Nowak
prof. ALK dr hab. Celina Nowak