COACHING REVIEW 

Pismo Naukowe 

 

Redaktor Naukowy

Lidia D. Czarkowska


Rada Programowa

Paul Barber

Richard Bolstad

David Clutterbuck (Sheffield Hallam University and Oxford Brookes University)

Lise Lewis

Krzysztof Obłój (Uniwersytet Warszawski, Akademia Leona Koźmińskiego)

Stephen Palmer (Coaching Psychology Unit, City University London, Centre of Coaching, UK)

William Pennington

Czesław Szmidt (Akademia Leona Koźmińskiego)

Włodzimierz Włodarski (Uniwersytet Warszawski)

Stephen GilliganKolegium Redakcyjne


Katarzyna Ramirez-Cyzio

Urszula Sadomska

Małgorzata Sidor-Rządkowska

Paweł Smółka

Rafał Stefański

Anna Syrek-Kosowska

Otto van Veen

Mariusz Cyzio

Magda Kołodkiewicz

Magdalena Mazur

Patrycja Sznajder

Bożena Wujec