Kontakt do Redakcji

„Coaching Review”
Akademia Leona Koźmińskiego
ul. Jagiellońska 57/59
03-301 Warszawa
tel. 22 519 21 60
e-mail: gorynska@kozminski.edu.pl

COACHING REVIEW