COACHING REVIEW 

Pismo Naukowe 

Coaching Review 1/2017

Lidia D. Czarkowska - Wstęp

CZĘŚĆ I. NAUKOWE PODSTAWY COACHINGU - W SŁUŻBIE ROZWOJU POTENCJAŁU CZŁOWIEKA

Jan Jędrzejczyk, Mirosława Huflejt-Łukasik Siła woli – modele teoretyczne i ich zastosowanie w coachingu

Marta Czerwiec, Bożena Wujec Toward Neuroscience in Coaching

Tatiana Krawczyńska-Zaucha Filozoficzne źródła coachingu: metoda majeutyczna Sokratesa

CZĘŚĆ II. REALNE KORZYŚCI Z COACHINGU – PRZYKŁADY DOBRYCH PRAKTYK

Dariusz Szostek Stan wewnętrzny – determinanta szczytowych osiągnięć

Magdalena Grzesik, Dorota Rutkowska Wykorzystanie metod coachingowych na podstawie Ramowej Teorii Systemów w poradnictwie zawodowym w akademickich biurach karier

Katarzyna Kuzak Relacja coach–klient jako fundamentalny element procesu coachingowego. Dlaczego i w jaki sposób warto zadbać o relację z klientem?

CZĘŚĆ III. NA POGRANICZU COACHINGU I TERAPII

Agnieszka S. Zawadzka, Lidia D. Czarkowska, Maria Grajewska-Kulda Charakterystyka wybranych zaburzeń psychicznych – praktyczny przewodnik dla coachów

Emilia Urbanowicz Cancer coaching – siła racjonalnej rozmowy

CZĘŚĆ IV. PRAKTYCY-PRAKTYKOM – DODATKOWE NARZĘDZIA I INSPIRACJE (CZĘŚĆ NIERECENZOWANA)

Dorota Raniszewska Fotografia w coachingu i rozwoju osobistym

Jakub Godawa Pisanie introspektywne w coachingu. Opis przypadku

 

 

Coaching Review 1/2016

Lidia D. Czarkowska Wstęp

CZĘŚĆ I. Profesjonalizacja w coachingu

Tatiana Krawczyńska-Zaucha Etyczny fundament profesjonalnego coachingu. Po co coachowi kodeks etyczny?

Magdalena Kozioł, Rafał Szewczak Elastyczna komunikacja w procesie superwizyjnym

Agnieszka S. Zawadzka, Lidia D. Czarkowska, Maria Grajewska-Kulda  Diagnoza psychologiczna a coaching – zastosowanie Całościowej Skali Oceny Funkcjonowania (GAF) w praktyce coachingowej

Dagmara Miąsek, Agnieszka Żukowska Pro-Innovative Competence Development Methods supporting organizational innovation implementation in businesses

CZĘŚĆ II. Poszerzanie świadomości coacha

Bożena Wujec, Agnieszka Baranowska Motywacja do rozwoju osobistego na tle poziomów świadomości Davida R. Hawkinsa

Aleksandra Szewczyk, Michał Kułakowski Podróż ku wewnętrznej motywacji w coachingu

Anna Agata Nowak Coach idealny? Profil psychologiczny coacha – rozważania teoretyczne

CZĘŚĆ III. Mentoring w działaniu

Paweł Smółka Behawioryka. O mentoringu liderów nowatorskich przedsięwzięć

Iwona Ślęzak-Gładzik Mentoring jako metoda wspierająca rozwój potencjału pracowników

CZĘŚĆ IV. Praktycy-praktykom

Eyal Nir Coaching the BuDo-Way

Rae T. Chois Defeating Your Inner Gremlins Four Ways You Sabotage Yourself – And How to Be Victorious

Rebecca Johns On the Way to Internal Motivation Exploring a Transformational Approach to Life & Work