COACHING REVIEW 

Pismo Naukowe 

Coaching Review 1/2018

Lidia D. Czarkowska Wstęp

CZĘŚĆ I. ROZWÓJ SYSTEMOWY COACHINGU – REFLEKSJE I BADANIA

Jarosław Holwek Dajmy już spokój z tym turkusem. O tym, jak piękna praktyka staje się modą, a nawet ideologią

Maria Anna Turosz Od zasobów jednostki do zasobów systemu – a może odwrotnie?

Artur Negri Myślenie krytyczne w przywództwie a coaching

CZĘŚĆ II. LEADERSHIP COACHING A ZARZĄDZANIE ZMIANĄ W ORGANIZACJI

Marzena Major Profesjonalizacja zawodu coacha – omówienie wyników badań

Joanna Berendt, Monika Panas, Vesna Lorenc Przywództwo oparte na empatii w systemowych zmianach w organizacji

Agnieszka Rędzińska Głębokie słuchanie jako kluczowa kompetencja liderów i przedsiębiorców XXI w.

Dorota Wnuk-Lipińska Coaching jako narzędzie rozwoju przywództwa. Perspektywa menedżerów

Grzegorz Radłowski

Metody coachingowe oraz mentoringowe wykorzystywane w systemowym podejściu do zarządzania zespołami sprzedaży

Lena Staś Wykorzystanie podejścia coachingowego w zarządzaniu zespołem wielopokoleniowym w świecie VUCA. Szanse i zagrożenia

CZĘŚĆ III. COACHING A SYSTEMOWA ZMIANA

Magdalena Kozioł, Rafał Szewczak Skuteczna zmiana w coachingu. Transteoretyczny model zmiany
i podejście systemowe jako determinanty trwałej zmiany coachingowej

Monika Chmielecka

Teoria coachingu skoncentrowana na uczeniu się pośród wybranych badań naukowych – inspiracje dla coachów

Aleksandra Szewczyk

Efekt motyla, jednostka jako system i metody pracy z systemami klienta w coachingu

Agnieszka Łądka-Barańska, Malwina Puchalska-Kamińska, Ewelina Gałęzowska-Szomborg

Job Crafting. Jak samodzielne kształtowanie zmian w sposobie pracy zwiększa dobrostan i efektywność pracowników?

CZĘŚĆ IV. AUTORSKIE NARZĘDZIA WE WSPIERANIU ZMIANY W PROCESIE COACHINGU I STUDIA PRZYPADKÓW

Marta Geisler, Robert Geisler Przeżytek teorii systemowej i metodologiczne rozwiązania The Coaching Maps

Aleksandra Krupska, Anna Szajkowska

Model PEB – autorski model systemowego podejścia do klienta, kompleksowo ujmujący funkcjonowanie człowieka w sytuacjach rozwojowych

Przemysław Turkowski, Łukasz Dąbrówka

„4 Steps Re:Start” – zintegrowany model przejścia od utknięcia w poczuciu straty do akceptacji i rozwoju nowych kierunków w życiu i pracy

Julia Podwysocka

„Journey into Your Self” – permanentna edukacja w podróży do wnętrza Twojego systemu

Aleksandra Grotowska Coaching życiowy jako metoda interwencji w system rodzinny. Studium przypadku

Coaching Review 1/2017

Lidia D. Czarkowska - Wstęp

CZĘŚĆ I. NAUKOWE PODSTAWY COACHINGU - W SŁUŻBIE ROZWOJU POTENCJAŁU CZŁOWIEKA

Jan Jędrzejczyk, Mirosława Huflejt-Łukasik Siła woli – modele teoretyczne i ich zastosowanie w coachingu

Marta Czerwiec, Bożena Wujec Toward Neuroscience in Coaching

Tatiana Krawczyńska-Zaucha Filozoficzne źródła coachingu: metoda majeutyczna Sokratesa

CZĘŚĆ II. REALNE KORZYŚCI Z COACHINGU – PRZYKŁADY DOBRYCH PRAKTYK

Dariusz Szostek Stan wewnętrzny – determinanta szczytowych osiągnięć

Magdalena Grzesik, Dorota Rutkowska Wykorzystanie metod coachingowych na podstawie Ramowej Teorii Systemów w poradnictwie zawodowym w akademickich biurach karier

Katarzyna Kuzak Relacja coach–klient jako fundamentalny element procesu coachingowego. Dlaczego i w jaki sposób warto zadbać o relację z klientem?

CZĘŚĆ III. NA POGRANICZU COACHINGU I TERAPII

Agnieszka S. Zawadzka, Lidia D. Czarkowska, Maria Grajewska-Kulda Charakterystyka wybranych zaburzeń psychicznych – praktyczny przewodnik dla coachów

Emilia Urbanowicz Cancer coaching – siła racjonalnej rozmowy

CZĘŚĆ IV. PRAKTYCY-PRAKTYKOM – DODATKOWE NARZĘDZIA I INSPIRACJE (CZĘŚĆ NIERECENZOWANA)

Dorota Raniszewska Fotografia w coachingu i rozwoju osobistym

Jakub Godawa Pisanie introspektywne w coachingu. Opis przypadku

 

 

Coaching Review 1/2016

Lidia D. Czarkowska Wstęp

CZĘŚĆ I. Profesjonalizacja w coachingu

Tatiana Krawczyńska-Zaucha Etyczny fundament profesjonalnego coachingu. Po co coachowi kodeks etyczny?

Magdalena Kozioł, Rafał Szewczak Elastyczna komunikacja w procesie superwizyjnym

Agnieszka S. Zawadzka, Lidia D. Czarkowska, Maria Grajewska-Kulda  Diagnoza psychologiczna a coaching – zastosowanie Całościowej Skali Oceny Funkcjonowania (GAF) w praktyce coachingowej

Dagmara Miąsek, Agnieszka Żukowska Pro-Innovative Competence Development Methods supporting organizational innovation implementation in businesses

CZĘŚĆ II. Poszerzanie świadomości coacha

Bożena Wujec, Agnieszka Baranowska Motywacja do rozwoju osobistego na tle poziomów świadomości Davida R. Hawkinsa

Aleksandra Szewczyk, Michał Kułakowski Podróż ku wewnętrznej motywacji w coachingu

Anna Agata Nowak Coach idealny? Profil psychologiczny coacha – rozważania teoretyczne

CZĘŚĆ III. Mentoring w działaniu

Paweł Smółka Behawioryka. O mentoringu liderów nowatorskich przedsięwzięć

Iwona Ślęzak-Gładzik Mentoring jako metoda wspierająca rozwój potencjału pracowników

CZĘŚĆ IV. Praktycy-praktykom

Eyal Nir Coaching the BuDo-Way

Rae T. Chois Defeating Your Inner Gremlins Four Ways You Sabotage Yourself – And How to Be Victorious

Rebecca Johns On the Way to Internal Motivation Exploring a Transformational Approach to Life & Work