O KONFERENCJIGŁÓWNI MÓWCY
PROGRAMREJESTRACJA I OPŁATY
PUBLIKACJA POKONFERENCYJNA

 

FORMULARZE REJESTRACYJNE I OPŁATY

 

 

UCZESTNIK - REJESTRACJA

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY DLA UCZESTNIKA

 

UCZESTNIK - OPŁATY


1400 zł – Regularna cena

950 zł/os. – Specjalna cena dla firm, które wykupią udział w konferencji dla co najmniej 5 osób

Oferujemy specjalne ceny:

800 zł – dla członków zrzeszonych w: Izbie Coachingu, ICF, EMCC, ICC, IAPC&M, a także naszych Partnerów oraz studentów i doktorantów (nie będących studentami ALK)

700 zł – dla Studentów ALK, Absolwentów i Członków Klubu Absolwenta ALK

 

Przelew prosimy kierować do dnia 22.05.2019r. na konto:

Akademia Leona Koźmińskiego
ul. Jagiellońska 57/59, 03-301 Warszawa
PKO SA 71 1240 1024 1111 0000 0268 5850 z dopiskiem – "X KONFERENCJA COACHINGU".


Zapytania w sprawie faktur prosimy kierować na adres: konferencje@kozminski.edu.pl .
Wszelkie inne pytania prosimy kierować na adres: coaching@kozminski.edu.pl .

 

 

PRELEGENT - REJESTRACJA

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY DLA PRELEGENTA

 

PRELEGENT - OPŁATY


600 zł - opłata obejmuje udział w 2 dniach konferencji, wraz z prelekcją lub warsztatem i/lub publikacją artykułu pokonferencyjnego w roczniku naukowym „Coaching Review” (punktowanym przez MNiSW - 6 pkt.), materiały, przerwy kawowe oraz lunche. Opłata pokrywa koszt uczestnictwa jednego prelegenta.

 

Przelew prosimy kierować do dnia 22.05.2019r. na konto:

Akademia Leona Koźmińskiego
ul. Jagiellońska 57/59, 03-301 Warszawa
PKO SA 71 1240 1024 1111 0000 0268 5850 z dopiskiem – "PRELEGENT – X KONFERENCJA COACHINGU".

Zapytania w sprawie faktur prosimy kierować na adres: konferencje@kozminski.edu.pl .
Wszelkie inne pytania prosimy kierować na adres: coaching@kozminski.edu.pl .