O KONFERENCJIGŁÓWNI MÓWCY
PROGRAMREJESTRACJA I OPŁATY
PUBLIKACJA POKONFERENCYJNA

Serdecznie zapraszamy Państwa do przygotowania i zgłaszania artykułów pokonferencyjnych, które mogą ukazać się w czasopiśmie „Coaching Review” – roczniku naukowym wydawanym przez Akademię Leona Koźmińskiego, punktowanym przez MNiSW (6 punktów) (www.coachingreview.pl ).

Decyzja o przyjęciu publikacji do druku zostanie podjęta na podstawie analizy recenzji tekstów przygotowanych przez ekspertów w danej dziedzinie.

Szczegółowe informacje i wytyczne dotyczące publikacji dostępne po kliknięciu w poniższy link: Informacje i wytyczne dla autorów publikacji stanowiącej materiał konferencyjny