O KONFERENCJIGŁÓWNI MÓWCY
PROGRAMREJESTRACJA I OPŁATY
PUBLIKACJA POKONFERENCYJNA

 

MIĘDZYNARODOWI EKSPERCI KONFERENCJI:

 

 

Dr Lise Lewis, Ch.FCIPD MBA

EMCC EIA Akredytowany Master Coach i ESIA Coach | Mentor Supervisor
Executive Coach | Relationship Leadership Coach | Team Coach
Coach Supervisor |  Coach Supervisor Trainer
Była przewodnicząca i obecna Specjalna Ambasadorka EMCC International
Właścicielka i założycielka Bluesky International
 
Bycie członkiem i wolontariuszem EMCC (European Mentoring & Coaching Council) od 15 lat dało mi niesamowitą możliwość wniesienia wkładu w istniejące i powstające profesje mentoringu, coachingu i superwizji. Pracowałam nad stworzeniem systemu akredytacji programów szkoleniowych dla coachów i mentorów (EQA), systemu indywidualnej akredytacji dla coachów i mentorów (EIA) oraz systemu akredytacji indywidualnej dla superwizorów coachingu i mentoringu (ESIA). Jestem współautorką pierwszych ram kompetencji EMCC zintegrowanych z EQA i EIA. Staram się być wzorem do naśladowania w pracy według standardów EMCC. Otrzymałam akredytację EQA i ESQA dla międzynarodowych programów szkoleniowych realizowanych przez Bluesky International dla Coachów / Mentorów oraz Superwizorów Coachów / Mentorów, a także akredytację mojej praktyki indywidualnej jako Executive Coach i superwizor coachów oraz mentorów. Te usługi mentoringowe, coachingowe i superwizyjne są świadczone głównie dla międzynarodowych korporacji, a nasz pierwszy program wirtualnej superwizji coachów startuje na początku 2019 roku.

Praca nad rozwojem międzynarodowych standardów jakości praktyki zawodowej była doskonałą platformą do poszerzenia wiedzy o branży, rozwinięcia profesjonalnej sieci kontaktów i lepszego zrozumienia globalnej sceny, na której pracujemy. Mam nieocenioną okazję, aby dowiadywać się więcej na temat różnorodności kulturowej i nadal przyczyniać się do rozwoju tego zawodu jako Międzynarodowy Prezydent EMCC w latach 2011-2017 i, od tego czasu, jako Specjalna Ambasadorka EMCC International.

Jako wolontariuszka pełnię także rolę mentorki i superwizorki dla osób nowych w coachingu, które czasem pracują w trudnych warunkach z uchodźcami oraz dla tych, którzy pomagają budować potencjał w organizacjach non-profit. Obecnie piszę również książkę opartą na moich badaniach doktoranckich na temat informacji zwrotnych. Mam nadzieję, że kiedy ją skończę, będzie ona mile widzianym wkładem w alternatywną perspektywę postrzegania ludzi i rozwoju organizacji.

 

Dr John J. Scherer (założyciel i prezes SLC)

Jako były oficer bojowy na niszczycielu marynarki wojennej Stanów Zjednoczonych, kapelan luterański na Uniwersytecie Cornell, terapeuta Gestalt i systemów rodzinnych, współtwórca Szkoły Podyplomowej (Graduate School), pisarz, odnoszący sukcesy, konsultant ds. zmian i przedsiębiorca, John wnosi unikalną perspektywę do swojego życia i pracy. Liderzy biznesu i społeczności lokalnych z 42 krajów ukończyli jego studia „Executive and Leadership Development Intensives”.

W 2008 roku John przyjechał do Polski „na sześć miesięcy”, aby zaprezentować swoje unikalne podejście do rozwoju przywództwa i facylitacji zmian u jednostek, w zespołach oraz w większych systemach. Europa Środkowo-Wschodnia okazała się BARDZO zainteresowana tym, co miał do zaoferowania. Coraz więcej klientów zaczęło korzystać z jego usług: Siemens, Roche, Netia, PLAY, Unilever, WARTA, Tchibo, DHL, Price Waterhouse Cooper, ING, ALIOR, a także Boeing, Microsoft, Armia Stanów Zjednoczonych, Rząd Kanady i wielu innych.

John jest twórcą setek artykułów i publikacji w mediach cyfrowych, w tym „The Scherer Leadership Report”, jest autorem książek „Praca i Duch” (1993), „Pięć pytań, które zmieniają wszystko” (2008) oraz najnowszej polskiej wersji „Mądrzej w pracy: Pięć pytań, które zmieniają sposób, w jaki przewodzisz” (2012). Znakomity pisarz, jego publikacje przetłumaczono na 15 języków. Organizacja Stephena Covey’a uhonorowała Johna jako jednego ze 100 najlepszych amerykańskich myślicieli w obszarze rozwoju osobistego/przywództwa, a w 2015 roku International Organization Development Network (Międzynarodowa Sieć Rozwoju Organizacyjnego) przyznała mu prestiżową nagrodę za całokształt twórczości. Mamy szczęście, że jest z nami jeden z żyjących ekspertów w dziedzinie głębokiego rozwoju liderów i podejścia „Action Research” w facylitacji zmian.
Mieszkając i pracując w Warszawie, znany jest na całym świecie z umiejętności nawiązywania kontaktów z liderami i pracownikami tzw. pierwszej linii, w zakresie wprowadzania głębokich, indywidualnych zmian i przekształceń w miejscu pracy. Ojciec czwórki „wspaniale wyrośniętych i utalentowanych artystycznie dzieci”, biega, uprawia jogę, wciąż okazjonalnie daje pokazy magii, uwielbia czytać dobre szpiegowskie powieści.

 

 

POLSCY EKSPERCI KONFERENCJI:

 

 

Prof. dr hab. Bogusława Dorota Gołębniak


Autorka, współautorka, redaktorka i współredaktorka prac poświęconych przesunięciom konceptualnym i zwrotom metodologicznym w pedeutologii (Zob. Zmiany edukacji nauczycieli. Wiedza, biegłość, refleksyjność (1998); Edukacja poprzez język, czyli o całościowym uczeniu (1996;  1999); Uczenie metodą projektu (2002); Pytanie o szkołę wyższą. W trosce o człowieczeństwo (2008); Nowy profesjonalizm nauczycieli. Podejścia – praktyka – przestrzeń rozwoju (2014), współautorstwo Beata Zamorska;  Badania w działaniu. Pedagogika i antropologia zaangażowane (2010), współredakcja Hana Cervinkova); Edukacyjne badania w działaniu (2013) współredakcja Hana Cervinkova, Ku inkluzji społeczno-kulturowej w szkole. Od pedagogiki klasy do pedagogiki włączającej (2018), współautorstwo Matylda Pachowicz. Od 2012 roku Redaktor naczelna czasopisma naukowego Forum Oświatowe (Zob. np. Vol. 25, Nr 2 <49> Tutoring – coaching – mentoring – nowoczesne metody uczenia się w organizacjach). Przez cztery kadencje członek z wyboru Komitetu Nauk Pedagogicznych PAN. W latach 2003-15 prorektor ds. nauki w Dolnośląskiej Szkole Wyższej we Wrocławiu. Obecnie wykłada w Collegium Da Vinci w Poznaniu, gdzie prowadzi studia w zakresie tzw. nowego profesjonalizmu oraz promuje prace badawczo-rozwojowe w edukacji dorosłych, w tym w obszarze coachingu. 

 

 

 

Dr Lidia D. Czarkowska
 
Psycholog, socjolog, antropolog i pedagog; Konsultant, trener, coach i mentor-superwizor.
Dyrektor Centrum Coachingu i Mentoringu ALK, Kierownik studiów podyplomowych: Coaching profesjonalny oraz Mentoring; Adiunkt w Katedrze Nauk Społecznych Akademii Leona Koźmińskiego. Wykładowca na studiach MBA i KAMP - Kozminski Advanced Management Programme.
Autorka książek: Antropologia ekonomiczna i Nowy Profesjonalizm oraz redaktor naukowy i współautor 8 książek z serii „Coaching jako…” a także licznych artykułów. Redaktor punktowanego, naukowego czasopisma Coaching Review.

Poza pracą naukową od 20 lat aktywnie działa w biznesie, prowadzi warsztaty, treningi i coachingi a także indywidualne programy rozwojowe i team coachingi dla członków zarządu, managerów i profesjonalistów. Jest akredytowanym coachem i superwizorem Izby Coachingu. Wykształciła i prowadziła superwizje dla ponad 450 profesjonalnych coachów.

Lidia od lat wspiera zarządy firm w przeprowadzaniu zmian kultury organizacyjnej, prowadzi coachingi i mentoringi wspomagając rozwój osobistego potencjału menedżerów i liderów, kształci coachów, prowadzi superwizje i przygotowuje ich do akredytacji. Regularnie prowadzi warsztaty z psychologii człowieka dorosłego, inteligencji emocjonalnej, rozwiązywania konfliktów, automotywacji i zarządzania sobą, coachingowego stylu zarządzania, przeciwdziałania stresowi i wypaleniu zawodowemu oraz zaawansowane kursy specjalizacyjne dla coachów i mentorów.

Do góry