KONFERENCJE 

Dyrektor Centrum Coachingu i Mentoringu ALK

dr Lidia D. Czarkowska

lidia@kozminski.edu.pl

     

III MIĘDZYNARODOWA NAUKOWA KONFERENCJA COACHINGU 

Galeria zdjęć: 

fot. Magdalena Łojewska
 

 W ramach konferencji odbędzie się COACHING EXPO. Ogólnopolskie Targi Szkół Coachingu i Firm Coachingowych. 6 lutego 2012 - więcej informacji.

 

Program konferencji 2012

Zobacz reklamę konferencji!

Materials in English:

Conference Programme

Keynote Speaker

Kluczowi prelegenci: 

Dr Richard Bolstad

Jest twórcą metody i nauczycielem „Transforming Communication” wdrożonej m.in. w Bank of New Zealand oraz New Zealand Inland Revenue a także modelu „RESOLVE”, będącego procesem prowadzącym do zmiany. Richard jest głównym trenerem w firmie Transformations, członkiem Nowozelandzkiego Stowarzyszenia Psychoterapeutów, doktorem Klinicznej Hipnoterapii oraz certyfikowanym trenerem NLP. 

Jest autorem  m.in. książek: RESOLVE: A New Model of Therapy; Creating A Cooperative World oraz The Structure of Personality (napisanej razem z M. Hamblett, dr M. Hallem, dr B. Bodenhamerem, dostępnej już w języku angielskim, japońskim, rosyjskim a wkrótce włoskim oraz hebrajskim). Richard mieszka w Nowej Zelandii, prowadzi treningi w Azji i Australii, Ameryce i Europie. 

Kåre Landfald

Stworzył metodę Zen Coachingu czerpiąc inspirację ze swoich osobistych doświadczeń i pracy z: Mistrzem Zen Thich Nhat Hanh, A.H. Almaas (Diamond Approach), Candice O´Denver (Great Freedom Teachings) i  Marshallem B. Rosenbergiem (Nonviolent Communication) łącząc je ze współczesnym profesjonalnym podejściem coachingowym. 

Pomiędzy 1992 a 1997 Kåre pracował dla ONZ oraz Ministerstwa Spraw Zagranicznych Norwegii w takich obszarach jak: narodowe plany strategiczne rozwoju zasobów ludzkich, redukowanie ubóstwa, zapobieganie konfliktom, negocjacje, rozwój globalny oraz polityka ekologiczna, reforma ONZ, planowanie, administrowanie i ocena programów rozwojowych. 

W latach 2004-2009 był współwłaścicielem Ängsbacka Centre for Personal Growth in Sweden. Jest absolwentem filozofii i zarządzania systemami informacyjnymi. Od 1997 pracuje jako konsultant, coach, mediator, menedżer i trener w zakresie rozwoju osobistego oraz zmian organizacyjnych.

Dr Simon Western

Jest założycielem i dyrektorem Privileged Conversations Ltd firmy, która stosuje krytyczną, innowacyjną i etyczną perspektywę w coachingu przywództwa w celu wywołania dynamicznej i zrównoważonej zmiany. Jego najnowsze zainteresowania dotyczą rozwoju nowego paradygmatu przywództwa: „Eco-Leadership” w zdigitalizowanym środowisku pracy uwzględniając wyzwania społeczeństwa sieciowego. Wykładał przywódzwto i coaching w wiodących szkołach biznesu, m.in. w McGill University, the Institute of Management Bangalore i Lancaster University UK. Pracuje między innymi z liderami Astra Zeneca, Basell, Gaz de France, Gap Inc. USA, NHS Chief Executives, International Red Crescent/Cross (Sudan) & U.N. (Kosovo). Jest autorem książek:  Leadership: A Critical Text, (2008 London: Sage) i  Coaching and Mentoring: A Critical Text, (2012 London: Sage).

Jego pasją jest projektowanie interwencji Eco-Leadreship oraz OD, aby inspirować oraz wywoływać skuteczną i etyczną zmianę w organizacjach.

Podsumowanie: 

W trakcie III Międzynarodowej Konferencji Coachingu, organizowanej przez Centrum Coachingu Akademii Leona Koźmińskiego (w dniach 05-07 luty 2012) wiodącym tematem była zmiana w zarządzaniu oraz perspektywy rozwojowe coachingu. Podkreślano, że zachodzące na świecie procesy społeczno-gospodarcze wymuszają na organizacjach transformację modelu zarządzania uwzględniającą aspekty społeczne i relacyjne. Hasłem konferencji był „Coaching jako wskaźnik zmian paradygmatów w zarządzaniu.” Wydarzenie stanowiło także znakomitą okazję do podsumowania kondycji rynku coachingu w Polsce, na podstawie badań przeprowadzonych przez międzynarodowe stowarzyszenie coachów ICF (International Coach Federation). 

- Ideą, która przyświeca organizowanej przez nas od trzech lat konferencji jest stworzenie unikatowego miejsca spotkania i wymiany doświadczeń. Dzięki temu umożliwiamy uczestnikom zapoznanie się z najnowszymi światowymi trendami w zakresie coachingu oraz zarządzania.  Trzecia już edycja naszej konferencji pokazała potrzebę takich spotkań zarówno w środowisku coachów, jak i przede wszystkim w środowisku biznesu  – podsumowuje dr Lidia Czarkowska, dyrektor Centrum Coachingu Akademii Leona Koźmińskiego.

Podczas trzydniowej konferencji odbyły się prelekcje i warsztaty prowadzone przez zagranicznych oraz polskich ekspertów, menadżerów i coachów-praktyków. Równolegle, drugiego dnia odbyły się Targi Expo, na których uczestnicy mieli możliwość zapoznania się z ofertą kluczowych firm coachingowych i szkoleniowych działających na  polskim rynku.

Konferencję zainaugurował wykład zagranicznego gościa dr Simona Westerna, który jest cenionym wykładowcą przywództwa i coachingu w wiodących zagranicznych szkołach biznesu i współpracuje jako coach-praktyk ze znanymi międzynarodowymi korporacjami. Przedstawił on paradygmat przywództwa, jakim jest eco-przywództwo oraz autorski model Analytic-Network Coaching ©. Podkreślał, że istotne jest zrozumienie, że żyjemy we współzależnym i sieciowym społeczeństwie, a wyzwaniem przed, którym obecnie stoją przywódcy to konieczność myślenia o organizacjach jak o ekosystemie. Takie podejście zapewnia organizacji sukces w globalnym ujęciu. Dr Western mówił o tym jak inspirować oraz wywoływać skuteczną i etyczną zmianę w organizacjach. 

Z kolei Kåre Landfald, zagraniczny konsultant, coach i mediator, podczas swojego warsztatu zaproponował model  Zen-coachingu ©, który współcześnie na świecie cieszy się bardzo dużym zainteresowaniem . Pokazał w wymiarze praktycznym jak pracować i zmieniać struktury naszych ograniczających przekonań i lęków tak, byśmy czerpali moc sprawczą ze świadomości z korzyścią dla nas i dla naszego otoczenia. Kåre Landfald współpracował m.in. z ONZ oraz Ministerstwem Spraw Zagranicznych Norwegii w  obszarach planów strategicznych rozwoju zasobów ludzkich oraz programach rozwojowych. 

Kolejny gość, dr Richard Bolstad to twórca i nauczyciel metody Transforming Communication wdrożonej m.in. w Bank of New Zealand. Przedstawił model The Wheel of Change, służący zrozumieniu w jaki sposób zmieniają się jednostki, organizacje i społeczeństwa oraz jaki rodzaj zmian indywidualnych powstrzymuje, a jaki wspiera zmiany organizacyjne. 

W trakcie konferencji nie zabrakło także polskiej elity coachingu, zarówno wyższej kadry naukowej, jak i praktyków z wieloletnim doświadczeniem.  Wśród nich m.in. prof. dr hab. Włodzimierz Włodarski mówił o idealnym różnorodnym menedżerze, o umiejętności łączenia ze sobą na ogół przeciwstawnych cech, które tworzą realnego i autentycznego przywódcę. Swoją wiedzą z zakresu użyteczności psychologii w kontekście coachingu międzykulturowego podzieliła się prof. dr hab. Halina Grzymała-Moszczyńska. Z kolei dr Lidia Czarkowska oraz Artur Rzepecki, podkreślali, że moc sprawcza lidera to przede wszystkim harmonia w emocjach, rozwaga w myśleniu, szacunek w relacjach i odwaga w działaniu. 

Uczestnicy mogli także wysłuchać eksperckiego panelu dyskusyjnego dotyczącego tego kiedy i jak wdrażać skutecznie coaching w organizacjach. Dorota Szczepan-Jakubowska, dr hab. Mirosława Huflejt-Łukasik, Grzegorz Radłowski i Andrzej Śmiech chętnie dzielili się swoimi doświadczeniami w tym zakresie. Podczas trzech dni można było znaleźć odpowiedzi na wiele istotnych pytań, które często stawiają sobie specjaliści HR odpowiedzialni za procesy rozwojowe w firmach. W kontekście zachodzących zmian społeczno-biznesowych pojawił się także niezwykle ciekawy temat duchowości jako istotnego motywatora biznesowego.

Dopełnieniem części merytorycznej konferencji było przedstawienie przez Bartosza Berendta, prezesa oddziału ICF Polska, kondycji rynku coachingowego. Z raportu przeprowadzonego przez globalny oddział ICF, wynika, że coaching w Polsce ma się dobrze. W Europie w ostatnim roku najwięcej urósł właśnie polski oddział. Przebadani w 2011 roku coachowie w Polsce deklarowali wzrost w obrębie przychodów oraz liczby klientów, co świadczy o rosnącym zainteresowaniu klientów tą metodą pracy. Prognozy dla branży na ten rok są także optymistyczne. Odsyłamy do raportu pod adresem: http://prezi.com/fegc0iotsur-/icf-poland-iii-miedzynarodowa-naukowa-konfererencja-coachingu-2012/