alk

Centrum Zrównoważonego Rozwoju

Celem działalności Centrum jest realizacja projektów integrujących umiejętności i wiedzę w ramach działań na rzecz zrównoważonego rozwoju na wszystkich poziomach funkcjonowania organizacji. 

Z założenia Centrum ma charakter interdyscyplinarny, korzystając z kompetencji i doświadczenia zarówno pracowników ALK jak i ekspertów zewnętrznych z różnych dziedzin. Celem nadrzędnym jest horyzontalne traktowanie koncepcji rozwoju zrównoważonego, jako metody podnoszenia efektywności ekonomicznej, poprzez realizację strategicznych celów rozwojowych na poziomie personalnym, organizacyjnym, samorządowym, krajowym i transnarodowym. Realizowane interdyscyplinarne projekty badawcze w obszarach zarządzania, psychologii i ekonomii na poziomie badawczym posłużą jako materiał analiz i publikacji naukowych.