alk

Centrum Zrównoważonego Rozwoju

Celem działalności Centrum jest realizacja projektów integrujących umiejętności i wiedzę w ramach działań na rzecz zrównoważonego rozwoju na wszystkich poziomach funkcjonowania organizacji. 

Z założenia Centrum ma charakter interdyscyplinarny, korzystając z kompetencji i doświadczenia zarówno pracowników ALK jak i ekspertów zewnętrznych z różnych dziedzin. Celem nadrzędnym jest horyzontalne traktowanie koncepcji rozwoju zrównoważonego, jako metody podnoszenia efektywności ekonomicznej, poprzez realizację strategicznych celów rozwojowych na poziomie personalnym, organizacyjnym, samorządowym, krajowym i transnarodowym. Realizowane interdyscyplinarne projekty badawcze w obszarach zarządzania, psychologii i ekonomii na poziomie badawczym posłużą jako materiał analiz i publikacji naukowych. 
 

Kierownik Centrum

Dr Anna Czarczyńska
dr Anna Czarczyńska

Sekretarz

alk
prof. ALK dr hab. Dominika Wojtowicz

Kadra

alk
prof. ALK dr hab. Adriana Łukaszewicz
Anna Baczyńska
prof. ALK dr hab. Anna Baczyńska