alk

Centrum Transferu Technologii

Misją Centrum Transferu Technologii jest wsparcie rozwoju przedsiębiorstw funkcjonujących na terytorium Polski w zakresie prac badawczo-rozwojowych przy wykorzystaniu know-how, umiejętności naukowców i ekspertów powiązanych z Akademią Leona Koźmińskiego. Centrum jest w sposób aktywny nakierowane na realizację badań przemysłowych i rozwojowych (innych od podstawowych) na rzecz przedsiębiorstw, które potrzebują wsparcia w zakresie szeroko rozumianych działań badawczo-rozwojowych.

Głównymi zadaniami Centrum Transferu Technologii jest komercyjna realizacja zleceń badawczych przez naukowców i ekspertów związanych z ALK. Stanowią  kluczowe zasoby osobowe w zespołach realizujących zlecone prace badawcze dla przedsiębiorstw komercyjnych. Centrum Transferu technologii oferuje kompleksową obsługę projektów od zapewnienia kadry do realizacji zadań badawczych po rozliczanie oraz raportowanie projektów przez zespół koordynujący.

Dyrektor Centrum

Wicedyrektor