alk

Centrum Transferu Technologii

Misją Centrum Transferu Technologii jest wsparcie rozwoju przedsiębiorstw funkcjonujących na terytorium Polski w zakresie prac badawczo-rozwojowych przy wykorzystaniu know-how, umiejętności naukowców i ekspertów powiązanych z Akademią Leona Koźmińskiego. Centrum jest w sposób aktywny nakierowane na realizację badań przemysłowych i rozwojowych (innych od podstawowych) na rzecz przedsiębiorstw, które potrzebują wsparcia w zakresie szeroko rozumianych działań badawczo-rozwojowych.

Głównymi zadaniami Centrum Transferu Technologii jest komercyjna realizacja zleceń badawczych przez naukowców i ekspertów związanych z ALK. Stanowią  kluczowe zasoby osobowe w zespołach realizujących zlecone prace badawcze dla przedsiębiorstw komercyjnych. Centrum Transferu technologii oferuje kompleksową obsługę projektów od zapewnienia kadry do realizacji zadań badawczych po rozliczanie oraz raportowanie projektów przez zespół koordynujący.