alk

Centrum Przedsiębiorczości

Witamy na stronie Centrum Przedsiębiorczości Akademii Leona Koźmińskiego. W naszych działaniach koncentrujemy się na wspieraniu ambitnych form przedsiębiorczości. A więc przedsięwzięć  nastawionych na rozwój, kreatywnych i innowacyjnych, aktywnie wychodzących na rynki międzynarodowe. Zadanie to realizujemy poprzez badania naukowe, zaawansowane programy edukacyjne, także w wersji e-learningowej jak również różnorodne projekty szkoleniowo-doradcze adresowane do kandydatów na przedsiębiorców. Nasze doświadczenia przekazujemy wykładowcom na terenie całego kraju w ramach Sieci Edukacyjnej Innowacyjnej Przedsiębiorczości Akademickiej SEIPA.

Jesteśmy aktywni w  lokalnych społecznościach w naszym regionie, wspierając  instytucje samorządowe Mazowsza i Warszawy w  ich inicjatywach promujących przedsiębiorczość. Ważnym kierunkiem naszej działalności jest tworzenie naukowych podstaw dla nowoczesnej polityki przedsiębiorczości – polityki opartej na wiedzy i obserwacji najnowszych trendów w gospodarce światowej. Przekazujemy wyniki wspomnianych badań poprzez publikacje a także uczestnicząc w ciałach doradczych: Krajowej Rady Przedsiębiorczości przy Ministrze Gospodarki oraz Radzie Naukowej przy Ośrodku Badań nad Przedsiębiorczością PARP. Rozwijamy także wszechstronną współpracę międzynarodową – zarówno w sferze badań jak i wspólnych projektów doradczych dla studentów. Uczestniczymy w różnego rodzaju inicjatywach Komisji Europejskiej.

Kadra

alk
dr Adriaan Van Stel