alk
Centrum Języków Obcych

Lektoraty dla studentów wszystkich kierunków studiów stacjonarnych i niestacjonarnych 

Kursy przygotowawcze do egzaminów certyfikatowych w grupach językowych na studiach stacjonarnych realizowane w ramach zajęć lektoratowych 

Wykłady i konwersatoria w języku angielskim 

W zaawansowanych grupach lektoratowych tzw. Content and Language Integrated Learning – przekazywanie wiedzy na temat podstaw biznesu i prawa w języku angielskim 

Zajęcia na studiach podyplomowych: Business English, English for Medicine i Wirtschaftsdeutsch 

Szkolenia dla nauczycieli/lektorów języka angielskiego 

Kursy „na życzenie” dla studentów Akademii i osób spoza uczelni w zakresie języka ogólnego oraz specjalistycznego: biznesowego i prawniczego 

Kursy Business Skills dla firm, kształcące następujące sprawności: 
•    Business Presentations
•    The Language and Skills of Negotiation
•    The Language of Meetings
•    Business Writing
•    The Language of Discussion – Case Studies

Kursy dla firm przygotowujące pracowników do skutecznej komunikacji anglojęzycznej w firmie oraz do egzaminów certyfikatowych English for Business Londyńskiej Izby Handlu i Przemysłu, a także do egzaminów certyfikatowych z języka ogólnego Pearson London Test of English 

Cztery własne licencjonowane centra certyfikacji językowej 

Badania i testy pilotażowe dotyczące egzaminów certyfikatowych m.in. dla British Council i Pearson 

Współpraca z wiodącymi wydawnictwami językowymi na świecie, m.in. recenzowanie przygotowywanych przez nich do druku podręczników.

Łuczak A., dr
dr Aleksandra Łuczak
Łuczak A., dr
dr Aleksandra Łuczak
Kadra
Łuczak A., dr
dr Aleksandra Łuczak
alk
dr Halina Wiśniewska
alk
mgr Monika Dietrich
alk
mgr Dorota Halka
Grabowska Małgorzata CJO
Małgorzata Grabowska
alk
mgr Elżbieta Watras-Dmoch