alk

Centrum Języków Obcych

Centrum Języków Obcych to zespół wysokiej klasy lektorów uczących siedmiu języków. Wielu z nich jest autorami podręczników do nauki języka ogólnego i specjalistycznego, kompletnych kursów e-learningowych z zakresu Business English, artykułów, recenzji i innych publikacji. Wielu naszych wykładowców odbyło staże i stypendia zagraniczne, w tym także w ramach programów Unii Europejskiej.

Centrum Języków Obcych Akademii Leona Koźmińskiego prowadzi:

• Lektoraty dla studentów wszystkich kierunków studiów stacjonarnych i niestacjonarnych
• Kursy przygotowawcze do egzaminów certyfikatowych w grupach językowych na studiach stacjonarnych realizowane w ramach zajęć lektoratowych
• Wykłady i konwersatoria w języku angielskim na studiach I i II stopnia na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych
• Zajęcia na studiach podyplomowych: Business English i Wirtschaftsdeutsch
• Kursy „na życzenie”, tzw. moduły dla studentów Akademii i osób spoza uczelni w zakresie języka angielskiego ogólnego oraz specjalistycznego: biznesowego i prawniczego, a także innych języków obcych
• Cztery własne licencjonowane centra certyfikacji językowej: TOLES, Pearson, ÖSD, GOETHE-TEST-PRO i venue egzaminu Linguaskill Cambridge Assessment.