alk
Centrum Egzaminacyjne

Celem działania Centrum Egzaminacyjnego ALK jest wsparcie procesów podnoszenia jakości kształcenia poprzez zapewnienie obiektywnego i rzetelnego pomiaru kompetencji, umiejętności i wiedzy studentów.

Centrum zajmuje się obecnie udoskonalaniem procesu oceny kompetencji, umiejętności i wiedzy studentów poprzez tworzenie nowych metod i procedur przeprowadzania zaliczeń, prac domowych, kolokwiów i egzaminów.

W obszarze oceny wiedzy, kompetencji i umiejętności (egzaminy) wspieramy wykładowców poprzez:

- tworzenie zadań zaliczeniowych wykorzystujących komputery;

- konsultowanie z Dziekanatami terminów zaliczeń z uwzględnieniem dostępności pracowni komputerowych;

- gromadzenie, opracowanie i zabezpieczenie dokumentacji stanowiącej podstawę do wystawiania ocen, zaliczeń oraz nadawania tytułów zawodowych;

- przygotowanie statystyk na rzecz akredytacji krajowych i międzynarodowych.

alk
Centrum Egzaminacyjne
alk
Centrum Egzaminacyjne
Kadra
alk
Centrum Egzaminacyjne